00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 35%
obniżka: 35%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Nastulla
arrow Razem: 8859

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 87
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 87

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


WZORY DECYZJI I PISM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ Z KOMENTARZEM
 

ADAM LISOWSKI ADAM LISOWSKI - Inne książki
115,50 zł 75,08 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 71,50 zł)
(RABAT 35% )

WZORY DECYZJI I PISM W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH POMOCY SPOŁECZNEJ Z KOMENTARZEM

Wydawnictwo:

ODDK

Skróty
Wstęp

I.Wszczęcie postępowania administracyjnego
Wzór protokołu z przyjęcia ustnie złożonego wniosku

II.Najważniejsze pisma i rozstrzygnięcia w toku postępowania

1. Pozostawienie wniosku bez rozpoznania
1. Wzór powiadomienia o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
2. Wzór decyzji o pozostawieniu wniosku bez rozpoznania
2. Przekazanie sprawy według właściwości
1. Wzór postanowienia o przekazaniu według właściwości
3. Wezwanie strony do dokonania czynności istotnej z punktu widzenia postępowania
1. Wzór wezwania do złożenia oświadczenia (I)
2. Wzór wezwania do złożenia zaświadczenia (II)
3. Wzór zawiadomienia o niezałatwieniu sprawy
4. Zawieszenie postępowania
1. Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (I)
2. Wzór postanowienia o zawieszeniu postępowania (II)
3. Wzór postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania


III. Decyzje administracyjne
Decyzja umarzająca postępowanie
Wzór decyzji umarzającej postępowanie
Decyzje przyznające świadczenia
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla rodziny
Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej
Wzór decyzji przyznającej specjalny zasiłek celowy dla rodziny
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (I)
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy dla osoby samotnie gospodarującej (zdarzenie losowe) (II)
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy w celu ekonomicznego usamodzielnienia
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - do kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna)
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - powyżej kwoty kryterium dochodowego (osoba samotna)
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - powyżej kwoty kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (osoba samotna)
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - do kryterium dochodowego (rodzina)
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - powyżej kryterium dochodowego (rodzina)
Wzór decyzji przyznającej schronienie i posiłek(ki) - powyżej kryterium dochodowego wraz ze zwolnieniem z odpłatności (rodzina)
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla osoby samotnej
Wzór decyzji przyznającej zasiłek celowy z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla osoby w rodzinie
Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla osoby samotnej
Wzór decyzji przyznającej posiłek z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" dla osoby w rodzinie
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie sprawienia pogrzebu (art. 36 pkt 2 lit. f u.p.s.)
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie samotnej
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie samotnej wraz ze zwolnieniem z odpłatności
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie w rodzinie
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie usług opiekuńczych osobie w rodzinie wraz ze zwolnieniem z odpłatności
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie samotnej
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych osobie samotnej wraz ze zwolnieniem od odpłatności
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie
Wzór decyzji przyznającej pomoc w formie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osoby w rodzinie
Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla osoby samotnej
Wzór decyzji przyznającej zasiłek okresowy dla rodziny
Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby samotnie gospodarującej
Wzór decyzji przyznającej zasiłek stały dla osoby w rodzinie
Decyzje odmowne
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na przekroczenie dochodu
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku okresowego z uwagi na przekroczenie dochodu
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku celowego z uwagi na przekroczenie dochodu
Wzór decyzji odmawiającej przyznania posiłku z programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" z uwagi na przekroczenie dochodu
Wzór decyzji odmawiającej przyznania składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z uwagi na niewykazanie dochodu
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na odbywanie kary pozbawienia wolności
Wzór decyzji odmawiającej przyznania zasiłku stałego z uwagi na tymczasowe aresztowanie
Decyzje zmieniające
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s.
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s.
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s.
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie z zastosowaniem art. 8 ust. 12 u.p.s.
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku stałego przyznanego osobie w rodzinie z uwagi na weryfikację
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego osobie samotnie gospodarującej z uwagi na weryfikację
Wzór decyzji zmieniającej wysokość zasiłku okresowego przyznanego rodzinie z uwagi na weryfikację
Decyzje uchylające
Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie samotnie gospodarującej
Wzór decyzji uchylającej zasiłek stały osobie w rodzinie
Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy osobie samotnie gospodarującej
Wzór decyzji uchylającej zasiłek okresowy rodzinie
Decyzje z zastosowaniem art. 155 k.p.a.
Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 155 k.p.a. z powodu zmiany miejsca zamieszkania i sposobu wypłaty świadczenia
Decyzje dla osób odbywających karę pozbawienia wolności i tymczasowo aresztowanych
Wzór decyzji uchylającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu odbywania kary pozbawienia wolności
Wzór decyzji zmieniającej decyzję przyznającą zasiłek stały/okresowy z powodu tymczasowego aresztowania
Decyzje orzekające o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń
Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy karze pozbawienia wolności
Wzór decyzji orzekającej o zwrocie przy tymczasowym aresztowaniu
Decyzja wygaszająca
Wzór decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji w sprawie przyznania świadczenia z pomocy społecznej
Decyzje wydawane po wniesieniu odwołania

1. Wydane w trybie autokontroli
1. Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (I)
2. Wzór decyzji uchylającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a. (II)
3. Wzór decyzji zmieniającej z zastosowaniem art. 132 k.p.a.
2. Wydane po decyzji organu II instancji
1. Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (I)
2. Wzór decyzji po rozstrzygnięciu organu II instancji (II)

Rozstrzygnięcia w sprawach o wznowienie postępowania
Wzór postanowienia o wznowieniu postępowania
Wzór decyzji o odmowie wznowienia postępowania
Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (I)
Wzór decyzji kończącej postępowanie po wznowieniu postępowania (II)


ISBN: 978-83-7426-527-0
Książkę znajdziesz w działach:
ANTYKWARIAT
241 stron
oprawa: miękka
Rok wydania: 2008
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 31.08.2015 14:26
książek w bazie: 32448


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook


Partnerzy

EMKAMenu
Dodaj do Ulubionych   Ustaw jako Stronę Startową   Wyślij e-mail   


Licznik
Copyright © 2004-2015 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.