00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOLOGIA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Pokciu
arrow Razem: 9260

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 78
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 78

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


JAKOŚĆ RZĄDZENIA W POLSCE.JAK JĄ BADAĆ, MONITOROWAĆ I POPRAWIAĆ?  Książka tymczasowo niedostępna
red.JERZY WILKIN red.JERZY WILKIN - Inne książki
53,55 zł 48,20 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 45,90 zł)
(RABAT 10%)

JAKOŚĆ RZĄDZENIA W POLSCE.JAK JĄ BADAĆ, MONITOROWAĆ I POPRAWIAĆ?

Wydawnictwo:

SCHOLAR

Wprowadzenie
Jerzy Wilkin

Część I. Jakość rządzenia - rozważania teoretyczne i przegląd badań

Rozdział 1. Kategoria jakości rządzenia w naukach społecznych -
zagadnienia metodologiczne
Jerzy Wilkin
1.1. Wstęp
1.2. Od governing do governance, czyli od rządzenia do współrządzenia
i współzarządzania
1.3. Koncepcje państwa a jakość rządzenia
1.4. Jakość rządzenia - wymiary i uwarunkowania instytucjonalne
1.5. Aksjologiczne podstawy jakości rządzenia
1.6. Problematyka jakości rządzenia w Polsce

Rozdział 2. Siła i słabość państwa w rozważaniach nowej
ekonomii politycznej
Jan Fałkowski
2.1. Wstęp
2.2. Kwestie definicyjne
2.3. Siła/słabość państwa w modelach nowej ekonomii politycznej
2.4. Podsumowanie

Rozdział 3. Optymalność instytucji w perspektywie implementacji
zasad dobrego rządzenia
Łukasz Hardt
3.1. Wstęp
3.2. Kilka uwag o istotności instytucji
3.3. Dobre rządzenie i jego wymiary
3.4. O wartościach, których poświęcać nie można
3.5. Podsumowanie

Rozdział 4. Demokracja a jakość rządzenia
Andrzej Kondratowicz
4.1. Wstęp
4.2. Rozumienie demokracji: definicje i miary
4.3. Wpływ demokracji na jakość rządzenia
4.3.1. Skuteczność i efektywność rządzenia
4.3.2. Demokratyczne państwo prawa
4.3.3. Przejrzystość
4.3.4. Rozliczalność
4.3.5. Partycypacja i inkluzja społeczna
4.3.6. Grubość demokracji a jakość rządzenia
4.3.7. Wnioski z badań empirycznych
4.4. Podsumowanie

Rozdział 5. Ewolucja sfery publicznej - prolegomena do rozważań
teoretycznych
Aneta Kargol-Wasiluk
5.1. Wstęp
5.2. Sektor publiczny - finanse publiczne - administracja publiczna -
zarządzanie publiczne. Rozważania teoretyczne
5.3. Konceptualizacja sfery publicznej
5.4. Koncepcja sfery publicznej według Jrgena Habermasa
5.5. Równowaga między sferą publiczną a sferą prywatną -
R. Sennetta Upadek człowieka publicznego
5.6. Przegląd teorii finansów publicznych i sektora publicznego -
próba syntezy
5.7. Mierzenie sektora publicznego w skali międzynarodowej -
wydatki publiczne i dług publiczny
5.8. Prawo Adolfa Wagnera i jego interpretacja
5.9. Podsumowanie

Rozdział 6. Zakres i struktura dóbr publicznych we współczesnej
gospodarce na przykładzie państw UE-27
Aneta Kargol-Wasiluk
6.1. Wstęp
6.2. Istota dóbr publicznych - analiza pojęć
6.3. Metody finansowania i dystrybucji dóbr publicznych
6.4. Dobra publiczne versus dobra prywatne finansowane
ze źródeł publicznych
6.5. Globalne dobra publiczne jako wyzwanie
dla istniejącego paradygmatu finansów publicznych
6.6. Państwo jako dobro publiczne - natura myślenia filozoficznego
6.7. Podsumowanie

Rozdział 7. Wpływ edukacji na demokrację i jakość rządzenia
Grażyna Bukowska
7.1. Wstęp
7.2. Edukacja i demokracja w modelach ekonomii politycznej
7.3. Elity i demokracja
7.4. Modernizacja na poziomie jednostek
7.5. Edukacja i kultura obywatelska
7.6. Mechanizm wpływu edukacji na obywateli
7.7. Zdolności poznawcze
7.8. Aktywność polityczna obywateli
7.9. Edukacja a preferencje wobec dobra wspólnego
7.10. Wybór polityków - kontrola społeczna działań rządu
7.11. Sprawność rządu a koszty transakcyjne
7.12. Edukacja i społeczeństwo obywatelskie w Polsce
7.13. Podsumowanie

Rozdział 8. Kapitał społeczny a dobre rządzenie
Beata Łopaciuk-Gonczaryk
8.1. Wstęp
8.2. Kapitał społeczny i good governance - definicje i konceptualizacje
8.2.1. Definicja i konceptualizacja kapitału społecznego
8.2.2. Definicja i konceptualizacja good governance
8.2.3. Wskazanie obszarów wspólnych i możliwości wykorzystania
wyników badań nad kapitałem społecznym w konceptualizacji
dobrego rządzenia
8.3. Związki między kapitałem społecznym a dobrym rządzeniem
8.3.1. Kapitał społeczny jako warunek good governance
8.3.2. Możliwości odgórnego budowania kapitału społecznego
8.3.3. Kapitał społeczny a dobre rządzenie - spojrzenie z perspektywy
Polski
8.4. Podsumowanie

Rozdział 9. Cyfryzacja a jakość rządzenia
Andrzej Kondratowicz
9.1. Społeczne aspekty cyfryzacji
9.2. Informacja i cyfryzacja a biurokratyczne struktury państwa
9.3. Cyfryzacja na styku państwo-obywatel
9.4. Dobre praktyki państwa otwartego: jakość cyfryzacji
9.5. Partycypacja obywatelska w dobie cyfryzacji
9.6. Podsumowanie

Rozdział 10. Good governance w krajach postsocjalistycznych
Katarzyna Metelska-Szaniawska
10.1. Wstęp
10.2. Good governance w kontekście postsocjalistycznej transformacji
10.3. Good governance w wybranej literaturze empirycznej i teoretycznej
dotyczącej postsocjalistycznej transformacji
10.4. Governance a praworządność w krajach postsocjalistycznych
10.5. Podsumowanie

Rozdział 11. Struktura administracyjna kraju a jakość rządzenia
Piotr Modzelewski
11.1. Wstęp
11.2. Ewolucja koncepcji funkcjonowania sektora publicznego
11.3. Ekonomiczne uwarunkowania tworzenia struktur administracji
publicznej
11.4. Nowe koncepcje badań administracji publicznej
11.5. Ograniczenia w kształtowaniu struktur administracji publicznej
a wymiary jakości współrządzenia

Rozdział 12. Jakość funkcjonowania administracji
Piotr Modzelewski
12.1. Wstęp
12.2. Definicja jakości usług publicznych
12.3. Potrzeby i oczekiwania odnośnie do jakości usług
12.4. Skuteczność i efektywność a jakość funkcjonowania administracji
publicznej
12.5. Podsumowanie

Rozdział 13. Podział zadań publicznych między szczeble administracji
publicznej a problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości
rządzenia
Agnieszka Kopańska
13.1. Wstęp
13.2. Lokalne dobra publiczne i klubowe - efektywność decentralizacji
13.3. Samorząd i decentralizacja zadań publicznych w praktyce
13.4. Problem alokacji dóbr generujących efekty zewnętrzne
13.5. Subwencje i dotacje jako sposób korekty efektów zewnętrznych
13.6. Ustalanie norm jakościowych i ilościowych wydatków samorządowych
jako sposób korekty następstw efektów zewnętrznych
13.7. Problemy koordynacji i regulacji w zakresie jakości rządzenia
13.8. Lokalna oświata w Polsce - przykład regulacji centralnych kształtujących
zdecentralizowane zadania
13.9. Podsumowanie

Część II. Pomiar jakości rządzenia i wyniki badań empirycznych

Rozdział 14. Pomiar i bazy wskaźników dobrego rządzenia -
omówienie i prezentacja wybranych wskaźników
Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Łukasz Hardt
14.1. Wstęp
14.2. Wskaźniki "na wejściu"
14.3. Wskaźniki "na wyjściu"
14.4. Współrządzenie
14.5. Podsumowanie, czyli próba zidentyfikowania "słabych ogniw" systemu
rządzenia w Polsce

Rozdział 15. Mierniki jakości rządzenia na szczeblu centralnym,
regionalnym i lokalnym
Grzegorz Kula
15.1. Wstęp
15.2. Dlaczego należy mierzyć jakość rządzenia?
15.3. Dlaczego należy mierzyć jakość rządzenia na poziomie lokalnym
i regionalnym?
15.4. Problemy związane z mierzeniem jakości rządzenia
15.5. Problemy związane z konstrukcją mierników jakości rządzenia
15.6. Propozycje mierników
15.7. Subiektywność oceny jakości rządzenia
15.8. Podsumowanie

Rozdział 16. Mierniki syntetyczne - metody, problemy, przykłady
Grzegorz Kula
16.1. Wstęp
16.2. Zalety i wady mierników syntetycznych
16.3. Sposoby konstrukcji mierników syntetycznych
16.4. Produkt krajowy brutto
16.5. Przykłady mierników syntetycznych
16.5.1. Worldwide Governance Indicators (WGI)
16.5.2. Indeks wolności gospodarczej Instytutu Frasera (EF)
16.5.3. Human Development Index (HDI)
16.5.4. Better Life Index OECD (BLI)
16.6. Podsumowanie

Rozdział 17. Partycypacja obywatelska w gminach województwa podlaskiego
z punktu widzenia przedstawicieli władz samorządowych
Aneta Kargol-Wasiluk, Beata Łopaciuk-Gonczaryk, Jan Fałkowski
17.1. Wstęp
17.2. Partycypacja obywatelska w teorii
17.3. Partycypacja obywatelska w praktyce
17.3.1. Istniejące badania
17.3.2. Uwarunkowania prawne idei współrządzenia
17.4. Część empiryczna - badanie gmin województwa podlaskiego
17.4.1. Analiza opisowa
17.4.2. Informowanie
17.4.3. Konsultowanie
17.4.4. Partnerstwo i delegowanie
17.4.5. Postrzeganie idei good governance
17.5. Analiza ilościowa
17.6. Podsumowanie

Rozdział 18. Siła uczestników sfery publicznej a jakość rządzenia -
przykład polityki rolnej w Polsce
Dominika Milczarek-Andrzejewska
18.1. Wstęp
18.2. Siła a jakość rządzenia - rozważania teoretyczne
18.3. Siła organizacji reprezentujących interesy sektora rolnego
18.4. Jakość rządzenia na przykładzie polityki państwa wobec sektora rolnego
w Polsce - wyniki badania jakościowego
18.5. Podsumowanie

Rozdział 19. Jakość rządzenia a wolność gospodarcza
Andrzej Kondratowicz
19.1. Wstęp
19.2. Wolność gospodarcza - jej rozumienie i istniejące miary
19.3. Co wyżsi urzędnicy państwowi sądzą o związkach dobrego rządzenia
z wolnością gospodarczą
19.4. Próba racjonalizacji i krytycznej oceny wyników badań
empirycznych
19.5. Dwie refleksje końcowe

Rozdział 20. "Szara strefa" gospodarcza a dobre rządzenie w Polsce
Marek Bednarski
20.1. Wstęp
20.2. "Szara strefa" w gospodarce - pojęcie, metody pomiaru, źródła,
konsekwencje działania
20.3. Dobre rządzenie a "szara strefa" - perspektywa empiryczna
20.3.1. Wymiary dobrego rządzenia w analizie relacji państwo-
-"szara strefa"
20.3.2. Demokratyczne państwo prawa w warunkach istnienia
"szarej strefy"
20.3.3. Transparentność decyzji państwa a "szara strefa"
20.3.4. Rozliczalność instytucji państwowych wobec działania
"szarej strefy"
20.3.5. Partycypacja społeczeństwa we władzy a "szara strefa"
20.3.6. Społeczna inkluzja z perspektywy "szarej strefy".
20.3.7. Wpływ "szarej strefy" na skuteczność i efektywność
państwa
20.4. Podsumowanie

Część III. Praktyczne uwarunkowania i bariery wdrażania
zasad dobrego rządzenia w Polsce

Rozdział 21. Budowanie systemu monitoringu jakości rządzenia
Jerzy Wilkin
21.1. Wstęp
21.2. Czy monitoring jakości rządzenia jest potrzebny?
21.3. Monitorowanie jakości rządzenia z różnych punktów widzenia
i dla różnych celów
21.4. Jak powinien być zorganizowany system monitorowania
jakości rządzenia?

Rozdział 22. Kierunki reform systemu instytucjonalnego
sprzyjających poprawie jakości rządzenia
Jerzy Wilkin
22.1. Wstęp
22.2. Elementy diagnozy dotyczącej stanu i uwarunkowań
jakości rządzenia w Polsce
22.2.1. Strategia, koordynacja, przywództwo polityczne
22.2.2. Bezwładność i strach w funkcjonowaniu administracji
publicznej
22.2.3. Nadmierny formalizm - liczy się forma, a nie efekty
22.3. Co zmienić, co poprawić, co wzmocnić, aby jakość rządzenia
w Polsce ulegała zwiększeniu?
22.3.1. Mniej państwa i mniej regulacji, ale lepszej
22.3.2. Więcej zaufania i dialogu, czyli otwarcie się na społeczeństwo
22.3.3. Więcej skuteczności, racjonalności i efektywności
22.3.4. Cyfryzacja i e-administracja
22.3.5. Odpowiednio zorganizowany i wykorzystywany monitoring
jakości rządzenia

Wnioski końcowe i postulaty badawcze
Jerzy Wilkin

Efekty ekonomiczne poprawy jakości rządzenia

Aneks. Bezpieczeństwo w Polsce. Czy rzeczywisty poziom bezpieczeństwa
obywateli jest równie wysoki, jak go przedstawiają badania
międzynarodowe?
Agnieszka Kożuchowska

Informacja o autorach

Bibliografia

Wykaz rycin, tabel i załączników


ISBN: 978-83-7383-631-0
Książkę znajdziesz w działach:
POLITOLOGIA
467 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2013
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 23.11.2017 16:50
książek w bazie: 37179


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2017 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.