00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Audytor
arrow Razem: 9779

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 201
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 201

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


POLITYKA REGIONALNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIA IRLANDII BIULETYN EUROPEJSKI 2002
 

ALEKSANDRA MACIASZCZYK ALEKSANDRA MACIASZCZYK - Inne książki
46,10 zł 41,49 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 39,52 zł)
(RABAT 10%)

POLITYKA REGIONALNA W PROCESIE INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ DOŚWIADCZENIA IRLANDII BIULETYN EUROPEJSKI 2002

Wydawnictwo:

UMCS

Wstęp
Polityka regionalna jest jedną z priorytetowych dziedzin polityki społeczno--gospodarczej Unii Europejskiej. Wprowadzona w roku 1975, stała się ważnym czynnikiem wpływającym na rozwój i trwałość procesu integracji pod względem gospodarczym i politycznym. Występowanie znacznych dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy krajami członkowskimi i regionami uznano za zasadniczą barierę osiągania wyższych modeli międzynarodowej integracji gospodarczej. Realizacja założeń wspólnego rynku, a następnie unii gospodarczej i monetarnej, wymagała przyspieszenia procesu łagodzenia dysproporcji regionalnych we Wspólnocie. Zadaniem wspólnotowej polityki regionalnej, jako głównego instrumentu w dążeniu do osiągnięcia tzw. wyższej spójności społecznej i gospodarczej, było więc przede wszystkim wspieranie krajów i regionów słabiej rozwiniętych w celu zwiększenia ich potencjału gospodarczego i konkurencyjności na wspólnym rynku. Wraz z przechodzeniem Wspólnoty do kolejnych etapów integracji podejmowano zwykle decyzję o zwiększeniu znaczenia wspólnotowej polityki regionalnej i zaangażowania w jej finansowanie ze wspólnego budżetu. Znaczenie polityki regionalnej we Wspólnotach Europejskich rosło również wskutek ich terytorialnego rozwoju. Członkostwo Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Portugalii, a nawet północnych, bardziej rozwiniętych krajów, przyczyniało się bowiem do pogłębienia dysproporcji regionalnych. Kolejne rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej i Wschodniej stanowi dla niej szczególnie trudne wyzwanie, biorąc pod uwagę niski poziom rozwoju społeczno-gospodar-czego nowych członków, a co za tym idzie bezprecedensowe zwiększenie zróżnicowań regionalnych w najbliższej przyszłości. Czy polityka regionalna pozostanie nadal priorytetem wspólnych działań w poszerzonej, a więc i bardziej zróżnicowanej Unii? Kwestia ta jest niezwykle istotna z punktu widzenia przyszłości procesu integracji, a także warunków członkostwa w Unii dla nowych krajów, w tym Polski. Efektywne wykorzystanie instrumentów i środków finansowych wspólnotowej polityki regionalnej jest jednym z kluczowych, choć oczywiście nie jedynym, elementem spodziewanych korzyści z przystąpienia do Unii Europejskiej.
Głównym celem niniejszej pracy jest przedstawienie roli wspólnotowej polityki regionalnej w procesie integracji europejskiej. Ocena realizacji, efektów i znaczenia tej polityki została przeprowadzona w dwóch aspektach. Po pierwsze polityka regionalna Wspólnoty analizowana jest jako instrument zmniejszania różnic w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy krajami członkowskimi i regionami, a więc osiągania wyższej spójności. Po drugie polityka ta jest rozpatrywana jako czynnik wpływający na cele, sposób i efekty realizacji polityki gospodarczej, w tym regionalnej, krajów członkowskich. Analizą objęte zostały lata 1975-1999, ale zasadniczym okresem badawczym są lata 1988-1999, kiedy politykę regionalną uznano za priorytetową dziedzinę polityki społeczno-gospodarczej Wspólnoty.
W rozdziale pierwszym przedstawione zostały gospodarcze, społeczne i polityczne przesłanki podjęcia polityki regionalnej na poziomie wspólnotowym. W szczególności zaś omówione zostały różne koncepcje i poglądy związane z dość kontrowersyjną kwestią, jaką jest pytanie o wpływ integracji gospodarczej (tj. wprowadzenia wspólnego rynku, a następnie unii gospodarczej i monetarnej) na różnice regionalne we Wspólnocie. Następnie przedstawiony został proces kształtowania się podstaw wspólnotowej polityki regionalnej oraz jej rozwój i rola na poszczególnych etapach integracji europejskiej, ze szczególnym podkreśleniem znaczenia reformy funduszy strukturalnych w roku 1988.
W rozdziale drugim zaprezentowano zasady funkcjonowania polityki regionalnej Wspólnoty w latach 1989-1999, jako podstawy realizacji instrumentów strukturalnych (funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności). Zasady te potraktowano w tej części pracy jako formalnoprawne ramy korzystania ze środków strukturalnych, stanowiące punkt wyjścia do analizy empirycznej przeprowadzonej w rozdziale trzecim i czwartym.
Zasadnicze znaczenie merytoryczne ma rozdział trzeci, który ocenia realizację i efekty wspólnotowej polityki regionalnej w latach dziewięćdziesiątych. Celem jest w nim przede wszystkim analiza efektów tej polityki jako instrumentu dążenia do wyższej spójności społeczno-gospodarczej Wspólnoty. Z tego względu zbadano zmiany zachodzące w poziomach wybranych wskaźników, określających poziom rozwoju społecznego i gospodarczego, a także poziom rozwoju infrastruktury, zasobów ludzkich i innowacyjności w krajach członkowskich i regionach. Analiza sposobu i efektów realizacji wspólnotowej polityki regionalnej obejmuje również ocenę wpływu wprowadzenia w roku 1988 nowych wspólnych zasad realizacji tej polityki, a mianowicie: koncentracji działań na regionach o najniższym poziomie rozwoju, długookresowego programowania wykorzystania środków strukturalnych, partnerstwa oraz procedur zarządzania, monitorowania i oceny (ewaluacji) programów współfinansowanych ze środków wspólnotowych. Fakt ustalenia tych zasad oraz zwiększenia środków na realizację polityki regionalnej Wspólnoty istotnie wpłynął na zakres i sposób prowadzenia polityki rozwoju regionalnego w krajach członkowskich w latach dziewięćdziesiątych.
W rozdziale czwartym na przykładzie Irlandii poddano ocenie efekty wspólnotowej polityki regionalnej w skali kraju członkowskiego. Irlandia, jako studium przypadku, wybrana została dlatego, że stanowi przykład dla pozostałych krajów członkowskich świadczący o tym, jak dobrze przygotowana strategia rozwoju gospodarczego i sprawne zarządzanie środkami strukturalnymi, uzyskiwanymi z budżetu WE, mogą przyczynić się do poprawy sytuacji gospodarczej i niewątpliwie złożyły się na ogólny sukces gospodarczy tego kraju.
W rozdziale piątym rozważane są perspektywy wspólnotowej polityki regionalnej w warunkach rozszerzonej terytorialnie Unii Europejskiej, po przyjęciu krajów Europy Środkowo-Wschodniej. W tym kontekście podjęta została próba określenia, jaki wpływ na politykę regionalną w Polsce będzie miało członkostwo w Unii Europejskiej.
Wnioski szczegółowe wynikające z badań umieszczone zostały w poszczególnych rozdziałach, natomiast w zakończeniu zawarta jest ocena ogólna.
Dla Polski, jako kraju przystępującego do Unii Europejskiej, wspólnotowa polityka regionalna i jej efektywne wykorzystanie jest istotnym elementem potencjalnych korzyści wynikających z członkostwa. W literaturze polskiej mało miejsca poświęca się analizie efektów tej polityki. Polityka regionalna Wspólnoty jest przedstawiana i analizowana na dwa sposoby. Po pierwsze prezentowane są ramy formalnoprawne (zasady, procedury, aspekty instytucjonalne), pod kątem dostosowania się do wymogów wspólnotowych, jako warunek konieczny otrzymania środków. Z drugiej strony analizuje się i porównuje zróżnicowane sposoby realizacji tej polityki w poszczególnych krajach członkowskich, próbując wyciągnąć wnioski dla Polski. Dla nowego kraju członkowskiego istotne jest, z jednej strony, przyjęcie zasad wspólnotowych, z drugiej, korzystanie z najlepszych doświadczeń i praktyk "starych" krajów członkowskich, w celu określenia własnej "drogi" realizacji tej polityki. Autorka, przyjmując takie podejście, wyraża nadzieję, że analiza i wnioski zawarte w niniejszej pracy staną się pożytecznym źródłem informacji dla osób zaangażowanych w realizację polityki rozwoju regionalnego oraz proces korzystania ze środków strukturalnych Unii Europejskiej w Polsce, a także dla wszystkich zainteresowanych procesem integracji europejskiej.
Autorka pragnie wyrazić wdzięczność i podziękowanie pani profesor Bogumile Musze-Leszko za pomoc oraz wnikliwą i życzliwą krytykę w trakcie powstawania tej pracy. Jednocześnie serdecznie dziękuje pani dr Marii Karasiń-skiej-Fendler za inicjatywę i zachętę do zajęcia się tą problematyką i za życzliwe wsparcie w trakcie prowadzenia badań. Wyrazy podziękowania kieruje również do przyjaciół w Irlandii.Spis treści


ISBN: 83-227-2261-3
Książkę znajdziesz w działach:
UE-regiony
346 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2004
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 11.05.2021 16:33
książek w bazie: 40491


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.