00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  karoolinabudnik
arrow Razem: 9778

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 219
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 219

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


POLSKA W EUROPIE REGIONÓW
 

red.ANDRZEJ MANIA red.ANDRZEJ MANIA - Inne książki
red.BEATA PŁONKA red.BEATA PŁONKA - Inne książki
34,55 zł 31,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 29,62 zł)
(RABAT 10%)

POLSKA W EUROPIE REGIONÓW

Wprowadzenie
Na polskim rynku wydawniczym ukazało się w ostatnich latach wiele pozycji dotyczących Unii Europejskiej bądź problemów związanych z naszym do niej przystąpieniem. Większość z nich prezentuje UE "od góry", jako zespól instytucji i rozwiązań prawnych regulujących poczynania państw przystępujących do integrującej się części Europy. Celem autorów - wykładowców Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Pedagogicznej i Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu w Aix-en-Provence oraz Uniwersytetu w Trydencie - było pokazanie swoich badań naukowych w sposób rzetelny i przystępny, tak by czytelnicy o różnym stopniu wiedzy na temat Unii Europejskiej mogli znaleźć odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Polska w Europie regionów ma na celu przedstawienie Europy "od dołu" - z perspektywy regionów o budzącej się tożsamości, stanowiących dopiero od niedawna podmiot polityki Unii Europejskiej. Mowa tu zarówno o regionach, traktowanych jako wewnątrzpaństwowe jak i ponadpaństwowe wspólnoty o historycznie zarysowanych granicach gospo-darczo-politycznych, bądź tylko wspólnotach kulturowych; przykładem pierwszej jest Polska południowo-wschodnia (patrz: Zmiany struktury spo-leczno-gospodarczej a wizja integracji europejskiej na przykładzie Polski poludniowo-wschodniej), drugiej zaś Europa Środkowowschodnia (rozdział: Pomoc Unii Europejskiej dla krajów stowarzyszonych) występująca w terminologii Unii Europejskiej jako region o szczególnych cechach i podobnych potrzebach.
Książka ta jest pierwszą z przygotowywanych w ramach unijnego programu PHARE TEMPUS (Joint European Program), który prowadzony jest przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dwuletni program TEMPUS (1999 -2001) należy do trzeciej i zarazem ostatniej generacji tego typu edukacyjnych programów pomocowych przeznaczonej dla krajów, które w najbliższym czasie przystąpią do Unii Europejskiej. Jego ideą była pomoc ośrodkom akademickim,które zdecydowały się na udział "w procesie budowy instytucji demokratycznych" we współpracy z innymi instytucjami i organizacjami (samorządami lokalnymi i regionalnymi, małymi i średnimi przedsiębiorstwami oraz organizacjami pozarządowymi) w kraju oraz ośrodkami akademickimi z państw Unii Europejskiej. Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ w ramach programu TEMPUS prowadzi między innymi szkolenia, z udziałem wybitnych specjalistów polskich i unijnych, na temat instytucji UE, funduszów pomocowych, regulacji prawnych i polityki regionalnej. Szkolenia te, przygotowywane wraz z pracownikami uniwersytetów francuskich (Aix-en-Provence, Paryż), brytyjskich (Exeter i Bristol) oraz włoskiego Uniwersytetu w Trydencie, przeznaczone są dla rzemieślników i przedsiębiorców oraz przedstawicieli lokalnej administracji z regionu Małopolski. Ideą niniejszej publikacji było opracowanie części materiałów szkoleniowych dla przygotowanych w ramach programu wykładów.
Książkę rozpoczyna artykuł Riccardo Scartezziniego Państwa, narody, regiony i tożsamość europejska w poszerzonej Unii. Autor, pochodzący z domagającego się większej autonomii włoskiego regionu Górnej Adygi, reprezentuje poglądy europejskich federalistów, wyrażające się najlepiej w stwierdzeniu: "obecnie potrzebna jest raczej zmiana procedur decyzyjnych i sposobów głosowania niż powiększanie kompetencji decyzyjnych UE, co pozbawione jest podstaw politycznych, a prowadzi jedynie do skomplikowanej implementacji prawa" R. Scartezzini, snując rozważania na temat tożsamości w integrującej się Europie, dowodzi, że wielokulturowość i wielość tożsamości poszczególnych narodów zostanie zachowana, a co więcej - jest to zjawisko wielkiej wartości. Tożsamość europejska, do której z obawą nawiązuje się również w Polsce w kontekście wstępowania do UE, nie zastąpi, zdaniem R. Scartezziniego, tożsamości narodowych, lecz pozostanie najsłabszym punktem odniesienia członków Unii Europejskiej. Spojrzenie na UE z perspektywy obywatela jednego z krajów-założycieli Unii Europejskiej, a więc z samego środka Europy, może być dla polskiego czytelnika zaskoczeniem, choćby wtedy, gdy autor ironizuje na temat "pseudozachodniej Europy" lub ze zdziwieniem konstatuje fakt przeoczenia przez Europejczyków momentu połączenia się we wspólnotę czy też ich niekończących się sporów o przyszłość ("Można by powiedzieć, że zachwyciliśmy się motylem, nie zauważywszy wcześniej istnienia gąsienicy. Teraz zaś, gdy mamy motyla, nie potrafimy ustalić jak poderwać go do lotu!").
Kolejny rozdział - Pomoc Unii Europejskiej dla krajów stowarzyszonych - odsłania kulisy poczynań Wspólnot Europejskich wobec regionu Europy, który z odgrodzonego "żelazną kurtyną", a więc nieistotnego w kalendarzu priorytetów, wysunął się niespodziewanie na jedno z głównych miejsc w ich polityce zagranicznej lat 90. O tym, że polityka ta nie zawsze była spójna i wolna od błędów, świadczą choćby pierwsze kroki, jakie podjęto po 1989 roku, gdy jedną z podstawowych form kontaktów z krajami dawnej RWPG było udzielanie pomocy humanitarnej i gospodarczej. Beata Płonka, w oparciu o dokumenty Unii Europejskiej, próbuje przybliżyć motywy kolejnych posunięć WE/UE i ich rezultaty oraz zrealizowane lub nigdy nie wcielone w życie koncepcje polityki wobec nieznanego regionu, jakie pojawiały się w brukselskich kręgach decyzyjnych. Autorka analizuje zarówno motywacje ofiarodawców, jak i postępowanie beneficjentów unijnej pomocy, wskazując na poprawę stosunków wynikającą z wzajemnego poznawania się obecnych członków i aspirujących do członkostwa krajów Unii Europejskiej.
Artykuł: Struktury terytorialne w państwach Unii Europejskiej jest kompendium wiedzy na temat podziałów regionalnych w każdym z piętnastu krajów członkowskich UE. Irena Pietrzyk, nawiązując do renesansu hasła "Europy regionów", pokazuje zróżnicowanie samorządów i struktur terytorialnych w państwach Unii Europejskiej, grupując je w trzy kategorie: krajów typu federalnego, regionalnego i unitarnego. Różnice między państwami unitarnymi z jednej strony a regionalnymi i federalnymi z drugiej, nie sprowadzają się jedynie do tego, że w pierwszych władza jest delegowana, zaś w drugich dzielona między poszczególne szczeble administracji; wypadkowa czynników o bardziej niewymiernym charakterze, takich jak tradycje kulturowe, specyfika demograficzna czy warunki geograficzne sprawiła, że podziały w każdym z krajów przebiegają nieco odmiennie.
Zalążki reprezentacji politycznej regionów w Polsce oraz rozbudowujące się struktury przedstawicielstwa regionów w Unii Europejskiej są tematem czwartego artykułu: Reprezentacja interesów społeczności terytorialnych w Europie w perspektywie europejskiej integracji Polski. Rozważania Stanisława Alwasiaka na temat aktywności zagranicznej społeczności terytorialnych poruszają mało jeszcze znaną w Polsce tematykę: korzyści z organizowania się małych społeczności - czy to reprezentowanych przez władze regionalne, czy przedstawicieli przedsiębiorstw - w grupy wpływu funkcjonujące na poziomie europejskim. Lobbing, w przeciwieństwie do utartego w Polsce negatywnego stereotypu, przedstawiony jest tutaj jako przejaw konkurencji i rosnącej rywalizacji, jak również rezultat współpracy i harmonizacji interesów grup lokalnych na forum międzynarodowych organizacji, do jakich należy Unia Europejska. Glosy lokalnych i regionalnych społeczności są bowiem coraz lepiej artykułowane w UE i również polskie samorządy, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe powinny dostrzec szansę w możliwości bezpośredniej reprezentacji swoich interesów na najwyższym w Europie szczeblu decyzyjnym.
Tekst Marka Bankowicza Polityka regionalna Wspólnoty Europejskiej analizuje fenomen narodzin polityki regionalnej w Unii Europejskiej. Znajdziemy tu odpowiedzi na pytania: skąd wzięły się fundusze przeznaczone na rozwój regionów oraz na co i dla kogo są przeznaczone. Są to pytania szczególnie ważne w przeddzień naszego przystąpienia do integrującej się Europy; fundusze strukturalne to bowiem jedna z ważniejszych korzyści, jakie wiążemy z Unią Europejską, licząc, że - tak jak niegdyś Francja, Grecja, Irlandia, Wielka Brytania czy Włochy - teraz i my staniemy się największymi beneficjentami pomocy regionalnej.
Claudine Durbiano, francuska specjalistka od spraw polityki regionalnej, opisuje z kolei grupę największych beneficjentów unijnych dotacji -rolników. Rolnictwo, o czym zapewne z przyjemnością dowiedzą się obrońcy polskiej wsi, nadal pochłania ponad 50% budżetu Unii Europejskiej i, mimo wzrastającej konkurencyjności innych regionów świata, nic nie wskazuje na to, by wpływowe lobby rolników w Europie zrezygnowało z dotacji do swojej działalności i produktów. Autorka, podkreślając swoje poparcie dla idei ochrony krajobrazu górnej Prowansji i Lazurowego Wybrzeża czy oryginalnych lokalnych produktów, do jakich z pewności należą francuskie sery, bezlitośnie piętnuje negatywne skutki hojnej polityki rolnej, z której w dużym stopniu korzystają francuscy rolnicy.
Książkę zamyka artykuł Zbigniewa Zioły Zmiany struktury spoleczno-gospodarczej a wizja integracji europejskiej (na przykładzie Polski południowo-wschodniej) traktujący o najmniejszym z omawianych tutaj regionów europejskich. Badania prowadzone przez autora w Polsce południowo-wschodniej od lat 70. pokazują zmiany w tym regionie, który obecnie charakteryzuje się stosunkowo zamkniętymi funkcjami gospodarczymi. Są to zmiany związane z przechodzeniem z gospodarki centralnie sterowanej do gospodarki rynkowej. Ciekawostką są tu szczegółowo opracowane dane statystyczne dotyczące rozwoju bądź regresji poszczególnych dziedzin gospodarki: przemysłu, usług czy edukacji. Wnioski wskazują na to, że znaczna część obszaru Polski południowo-wschodniej, przy utrzymywaniu się dotychczasowych tendencji, przejawia cechy pogłębiającej się peryferyzacji.
Kolejną przygotowywaną przez Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach programu TEMPUS publikacją jest opracowanie regulacji prawnych oraz polityki Unii Europejskiej dotyczącą przede wszystkim działalności przedsiębiorstw. Książka ta, redagowana wraz z ekspertami z Francji, Wielkiej Brytanii i Włoch, ukaże się z początkiem 2001 r.
Andrzej Mania

Spis treści


ISBN: 83-914597-0-5
Książkę znajdziesz w działach:
UE-regiony
129 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2000
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 07.05.2021 16:34
książek w bazie: 40597


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.