00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  adziakobylarczyk@gmail.co
arrow Razem: 9780

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 201
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 201

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PROCEDURY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WZORY DECYZJI Z WYJAŚNIENIAMI  Książka tymczasowo niedostępna
ANNA BRZEZIŃSKA ANNA BRZEZIŃSKA - Inne książki
139,00 zł 125,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 119,14 zł)
(RABAT 10%)

PROCEDURY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Z POMOCY SPOŁECZNEJ WZORY DECYZJI Z WYJAŚNIENIAMI

Wydawnictwo:

C.H.BECK

O autorze

Wprowadzenie

Wykaz skrótów

Rozdział I. Pomoc społeczna jako zadanie samorządu terytorialnego
1. Organizacja pomocy społecznej w gminie
1.1. Pomoc społeczna jako zadanie gminy
1.2. Organizacja pracy ośrodka pomocy społecznej
1.2.1. Upoważnienie do wydawania decyzji administracyjnych
w sprawach z zakresu pomocy społecznej
1.2.2. Struktura organizacyjna ośrodka pomocy społecznej
1.2.3. Kwalifikacje i obowiązki osób kierujących jednostkami
organizacyjnymi pomocy społecznej
1.2.4. Kwalifikacje, zadania i uprawnienia pracowników socjalnych
2. Rodzaje świadczeń
3. Przyznawanie prawa do świadczeń z pomocy społecznej
3.1. Cel i zadania pomocy społecznej
3.2. Osoby uprawnione do świadczeń z pomocy społecznej
3.2.1. Katalog osób uprawnionych do świadczeń
3.2.2. Przedstawiciel ustawowy
3.3. Przesłanki przyznania prawa do świadczeń pieniężnych
3.3.1. Wystąpienie co najmniej jednego problemu życiowego z art. 7
ustawy o pomocy społecznej
3.3.2. Spełnienie kryterium dochodowego
3.4. Rodzaje dochodów
3.5. Ustalenie prawa na wniosek
3.6. Zasady gromadzenia i przetwarzania informacji z zakresu pomocy
społecznej
3.6.1. Rejestr centralny
3.6.2. Przetwarzanie danych w postępowaniach w sprawie świadczeń
pomocy społecznej
3.6.3. Obowiązek udzielenia informacji na wniosek organu
3.7. Okres, na jaki organ przyzna świadczenie
3.8. Zastosowanie procedury administracyjnej
3.9. Właściwość miejscowa organu osoby ubiegającej się o świadczenie
3.10. Zmiana adresu strony a skutek doręczenia pism
3.11. Zwrot wydatków na świadczenia
4. Najczęściej występujące trudności związane z przyznawaniem prawa do
świadczeń
5. Sytuacje, w których świadczenia z pomocy społecznej nie przysługują lub
przyznaje się tylko świadczenie niepieniężne
6. Planowane zmiany w ustawie o pomocy społecznej w zakresie oddzielenia
pracy socjalnej od realizacji świadczeń pieniężnych
7. Wzory
7.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
7.2. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

Rozdział II. Procedura postępowania w sprawach o udzielenie świadczeń
pieniężnych z pomocy społecznej
1. Zasiłek stały
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Warunki przyznania prawa do zasiłku stałego
1.2.1. Osoby uprawnione do zasiłku stałego
1.2.2. Spełnienie kryterium dochodowego
1.2.3. Spełnienie przesłanki niezdolności do pracy z powodu wieku lub
choroby
1.2.4. Ustalenie wysokości zasiłku stałego
1.2.5. Okres przyznania zasiłku stałego
1.3. Kiedy zasiłek stały nie przysługuje
1.4. Wzory
1.4.1. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu
niepełnosprawności (osoba samotnie gospodarująca bez dochodu
własnego)
1.4.2. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu
niepełnosprawności (osoba samotnie gospodarująca z dochodem
własnym)
1.4.3. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu
niepełnosprawności (osoba w rodzinie bez dochodu własnego i bez
dochodu w rodzinie)
1.4.4. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu
niepełnosprawności (osoba w rodzinie z dochodem własnym
i z dochodem rodziny)
1.4.5. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu niezdolności
do pracy z powodu wieku (osoba samotnie gospodarująca bez
dochodu własnego)
1.4.6. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu niezdolności
do pracy z powodu wieku (osoba samotnie gospodarująca
z dochodem własnym)
1.4.7. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu niezdolności
do pracy z powodu wieku (osoba w rodzinie z dochodem własnym
i z dochodem w rodzinie)
1.4.8. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku stałego z tytułu niezdolności
do pracy z powodu wieku (osoba w rodzinie bez dochodu własnego
i w rodzinie)
1.4.9. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do zasiłku
stałego
1.4.10. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do zasiłku
stałego (osoba z dochodem w rodzinie, niespełnieniona przesłanka
art. 6 pkt 1 lub 7 ustawy o pomocy społecznej)
1.4.11. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do zasiłku
stałego (przekroczenie kryterium dochodowego osoby samotnie
gospodarującej)
1.4.12. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do zasiłku
stałego (osoba w rodzinie, przekroczenie kryterium dochodowego
na osobę w rodzinie)
2. Zasiłek okresowy
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Warunki przyznania prawa do zasiłku okresowego
2.2.1. Osoby uprawnione do zasiłku okresowego
2.2.2. Przesłanki, które musi spełnić osoba lub rodzina ubiegająca się
o zasiłek okresowy
2.2.3. Spełnienie kryterium dochodowego
2.2.3. Wysokość zasiłku okresowego
2.2.4. Okres przyznania zasiłku okresowego
2.3. Kiedy zasiłek okresowy nie przysługuje
2.4. Wzory
2.4.1. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku okresowego zwrotnego
osobie samotnie gospodarującej (z dochodem)
2.4.2. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku okresowego z tytułu
niepełnosprawności osobie samotnie gospodarującej (z dochodem)
2.4.3. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku okresowego z tytułu
bezrobocia rodzinie bez dochodu
2.4.4. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku okresowego z tytułu
bezrobocia rodzinie z dochodem
2.4.5. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do
zasiłku okresowego z powodu niespełnienia przesłanek (w tym
przekroczenia kryterium dochodowego rodziny)
3. Zasiłek celowy
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Warunki przyznania prawa do zasiłku celowego
3.2.1. Osoby uprawnione do zasiłku
3.2.2. Spełnienie kryterium dochodowego
3.2.3. Spełnienie przesłanek z ustawy o pomocy społecznej
3.2.4. Zasiłek celowy zwrotny
3.2.5. Zasiłek celowy a kontrakt socjalny
3.2.6. Wysokość zasiłku celowego i celowego zwrotnego
3.2.7. Okres przyznania świadczenia
3.3. Zasiłek celowy na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia
losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej
3.4. Specjalny zasiłek celowy
3.5. Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie
3.6. Kiedy zasiłek celowy nie przysługuje
3.7. Wzory
3.7.1. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku celowego osobie samotnie
gospodarującej (bez dochodu własnego)
3.7.2. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku celowego zwrotnego osobie
w rodzinie (z dochodem)
3.7.3. Decyzja przyznająca prawo do zasiłku celowego z tytułu zdarzenia
losowego osobie w rodzinie
3.7.4. Decyzja przyznająca prawo do specjalnego zasiłku celowego osobie
samotnie gospodarującej
3.7.5. Decyzja odmowna w sprawie ubiegania się o prawo do zasiłku
celowego
4. Wynagrodzenie z tytułu sprawowania opieki
4.1. Zagadnienia ogólne
4.2. Warunki wypłaty wynagrodzenia z tytułu sprawowania opieki

Rozdział III. Procedura postępowania w sprawie o udzielenie świadczeń
niepieniężnych z pomocy społecznej
1. Wprowadzenie
2. Praca socjalna
2.1. Definicja pracy socjalnej
2.2. Warunki przyznania świadczenia niepieniężnego w formie pracy socjalnej
2.3. Tryb udzielania świadczenia niepieniężnego w formie pracy socjalnej
2.4. Superwizja pracy socjalnej
3. Świadczenie niepieniężne w formie biletu kredytowego
3.1. Warunki przyznania biletu kredytowego
3.2. Tryb udzielenia pomocy w formie biletu kredytowego
4. Świadczenie niepieniężne w formie opłacania składki na ubezpieczenie
zdrowotne
4.1. Warunki uzyskania prawa do ubezpieczenia zdrowotnego
4.2. Tryb opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne z pomocy społecznej
4.3. Wyrejestrowanie z ubezpieczenia zdrowotnego
5. Składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby rezygnującej
z zatrudnienia
5.1. Warunki przyznania prawa do składki na ubezpieczenie emerytalne
i rentowe
5.2. Tryb udzielenia świadczenia niepieniężnego w formie składki
na ubezpieczenie emerytalne i rentowe
5.3. Kiedy świadczenie nie przysługuje
6. Pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie
6.1. Warunki przyznania prawa do pomocy rzeczowej, w tym na ekonomiczne
usamodzielnienie
6.2. Tryb udzielania pomocy w formie rzeczowej w celu ekonomicznego
usamodzielnienia
6.3. Warunki, w jakich świadczenie w formie rzeczowej na ekonomiczne
usamodzielnienie nie przysługuje
7. Sprawienie pogrzebu
7.1. Warunki przyznania świadczenia niepieniężnego w formie sprawienia
pogrzebu
7.2. Tryb sprawienia pogrzebu
7.3. Wzory
7.3.1. Umowa w sprawie określenia warunków organizacji i sprawiania
pogrzebów
8. Poradnictwo specjalistyczne
8.1. Warunki przyznania świadczenia w formie poradnictwa specjalistycznego
8.2. Tryb udzielania pomocy w formie poradnictwa specjalistycznego
9. Interwencja kryzysowa
9.1. Warunki przyznania pomocy w formie interwencji kryzysowej
9.2. Tryb udzielania pomocy w ramach interwencji kryzysowej
9.3. Wzory
9.3.1. Wzór decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej
w ramach interwencji kryzysowej
10. Pomoc w formie schronienia
10.1. Warunki przyznania pomocy w formie schronienia
10.2. Tryb udzielania schronienia
10.3. Indywidualny program wychodzenia z bezdomności
10.4. Prowadzenie placówki dla bezdomnych jako zadanie zlecone z zakresu
pomocy społecznej
10.5. Wzory
10.5.1. Decyzja w sprawie przyznania tymczasowego miejsca noclegowego
osobie bezdomnej
11. Pomoc w formie niezbędnego ubrania
11.1. Warunki otrzymania pomocy w formie niezbędnego ubrania
11.2. Tryb udzielania pomocy w formie niezbędnego ubrania
12. Świadczenie niepieniężne w formie posiłku
12.1. Warunki otrzymania pomocy w formie posiłku
12.2. Tryb udzielania pomocy w formie posiłku
12.2.1. Pomoc na wniosek lub z urzędu
12.2.2. Formy pomocy w zakresie posiłku
12.2.3. Podmioty, które mogą świadczyć pomoc w formie posiłku
12.3. Kiedy świadczenie w formie posiłku nie przysługuje
12.4. Wzory
12.4.1. Porozumienie trójstronne z ajentem w sprawie sposobu i zasad
opłacania posiłków dla uczniów będących podopiecznymi ośrodka
12.4.2. Decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie zakupu posiłku
(posiłek w szkole dla dzieci do 100% kryterium dochodowego)
12.4.3. Decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie zakupu posiłku
(osoba w rodzinie z podwyższonym kryterium dochodowym,
dożywianie osób objętych programem rządowym)
12.4.4. Decyzja w sprawie przyznania pomocy w formie zakupu posiłku
(pomoc zwrotna)
13. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
13.1. Rodzaje usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych
13.2. Warunki przyznania pomocy w formie usług opiekuńczych
13.2.1. Osoby uprawnione do przyznania usług opiekuńczych
13.2.2. Spełnienie kryterium dochodowego i pozostałych warunków
13.3. Tryb udzielenia pomocy w formie usług opiekuńczych
13.3.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
13.3.2. Odpłatność za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze
13.4. Kiedy świadczenie nie przysługuje
13.5. Wzory
13.5.1. Decyzja przyznająca usługi opiekuńcze
14. Mieszkanie chronione
14.1. Zagadnienia ogólne
14.2. Warunki przyznania prawa do mieszkania chronionego
14.2.1. Osoby uprawnione do otrzymania mieszkania chronionego
14.2.2. Spełnienie kryterium dochodowego i pozostałych warunków
przyznania pomocy w formie mieszkania chronionego
14.2.3. Rodzaj i zakres wsparcia świadczonego w mieszkaniach
chronionych
14.4. Tryb udzielenia pomocy w formie mieszkania chronionego
14.4.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
14.4.2. Odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym
15. Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej
15.1. Rodzaje domów pomocy społecznej
15.3. Warunki skierowania osoby uprawnionej do domu pomocy społecznej
15.3.1. Osoby uprawnione do umieszczenia w domu pomocy społecznej
15.3.2. Katalog przesłanek warunkujących prawo do skierowania do domu
pomocy społecznej
15.4. Tryb skierowania do domu pomocy społecznej i umieszczenia w nim osoby
wnioskującej
15.4.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego na wniosek
15.4.2. Właściwość miejscowa organu w sprawie wniosku o umieszczenie
w domu pomocy społecznej
15.4.3. Umieszczenie w domu pomocy społecznej bez zgody osoby
wymagającej pomocy
15.4.4. Wydanie decyzji o skierowaniu do domu pomocy społecznej
15.4.5. Wydanie decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej
15.4.6. Wydanie decyzji o umieszczeniu w domu pomocy społecznej
15.5. Kiedy nie przysługuje skierowanie do domu pomocy społecznej
15.6. Wzory
15.6.1. Zawiadomienie o wpisaniu na listę osób oczekujących
15.6.2. Umowa w sprawie ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy
społecznej
15.6.3. Decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
(osoba w rodzinie, ustalenie odpłatności na podstawie umowy)
15.6.4. Decyzja zobowiązująca do odpłatności w drodze decyzji (osoba
w rodzinie)
15.6.5. Decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
dla osoby samotnej
15.6.6. Decyzja ustalająca odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej
(osoba w rodzinie, zwolnienie z ponoszenia odpłatności członków
rodziny z mocy prawa)
15.6.7. Decyzja zobowiązująca do zwrotu kwot wniesionych zastępczo
15.6.8. Decyzja zwalniająca z ponoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy
społecznej
15.6.9. Decyzja odmowna w sprawie umieszczenia w domu pomocy
społecznej

Rozdział IV. Ogólne zasady postępowania w sprawach z zakresu pomocy
społecznej
1. Terminy w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej
1.1. Rodzaje terminów
1.1.1. Zagadnienia ogólne
1.1.2. Terminy załatwienia sprawy w ustawie - Kodeks postępowania
administracyjnego
1.1.3. Terminy rozstrzygania spraw w ustawie o pomocy społecznej
1.2. Przekroczenie terminu
1.2.1. Obowiązek zawiadomienia o przedłużeniu terminu załatwienia
sprawy
1.2.2. Przewlekłość postępowania
1.3. Obliczanie terminów
1.4. Przywrócenie terminu dla strony
1.5. Wzory
1.5.1. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
1.5.2. Zawiadomienie o wpisaniu na listę oczekujących oraz
przewidywanym terminie oczekiwania na umieszczenie w domu
pomocy społecznej
2. Przerwanie toku postępowania
2.1. Przesłanki przerwania toku postępowania wynikające z Kodeksu
postępowania administracyjnego
2.2. Procedura zawieszenia postępowania
2.3. Umorzenie postępowania jako forma przerwania toku postępowania
administracyjnego
2.3.1. Obligatoryjne przesłanki umorzenia postępowania
administracyjnego
2.3.2. Fakultatywne przesłanki umorzenia postępowania
administracyjnego
2.4. Wzory
2.4.1. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
2.4.2. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania
administracyjnego
2.4.3. Decyzja o umorzeniu postępowania z powodu bezprzedmiotowości
postępowania z art. 105 ő 1 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (zasiłek celowy)
2.4.4. Decyzja o umorzeniu postępowania z powodu jego
bezprzedmiotowości z art. 105 ő 1 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (usługi opiekuńcze)
2.4.5. Decyzja o umorzeniu postępowania z powodu rezygnacji strony
zgodnie z art. 105 ő 2 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (usługi opiekuńcze)
2.4.6. Decyzja o umorzeniu postępowania z powodu rezygnacji strony
zgodnie z art. 105 ő 2 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego (zasiłek celowy)
3. Dowody w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Pojęcie dowodu określone w ustawie - Kodeks postępowania
administracyjnego
3.3. Pojęcie dowodu w ustawie o pomocy społecznej
3.4. Dokumenty urzędowe i inne dokumenty
3.5. Rodzinny wywiad środowiskowy
3.5.1. Zagadnienia ogólne
3.5.2. Pojęcie rodzinnego wywiadu środowiskowego
3.5.3. Zasady sporządzania rodzinnego wywiadu środowiskowego
4. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych
4.1. Zasada subsydiarności
4.2. Współpraca z pracownikiem socjalnym
4.2.1. Obowiązek współdziałania z pracownikiem socjalnym
4.2.2. Formy współdziałania z organem administracji publicznej
4.3. Kontrakt socjalny
4.3.1. Cel kontraktu socjalnego
4.3.2. Szczególne zasady zawierania kontraktu socjalnego
5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej
5.1. Postanowienia
5.1.1. Zagadnienia ogólne
5.1.2. Elementy postanowienia wynikające z ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego
5.2. Decyzje
5.2.1. Zagadnienia ogólne
5.2.2. Struktura decyzji administracyjnej zawarta w ustawie - Kodeks
postępowania administracyjnego
5.2.3. Rodzaje decyzji administracyjnych

Rozdział V. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym o udzielenie
pomocy społecznej
1. Odwołanie
2. Terminy
3. Właściwość organów
4. Przebieg postępowania odwoławczego
4.1. Ogólne zasady dotyczące postępowania odwoławczego
4.2. Czynności postępowania odwoławczego
4.2.1. Czynności organu I instancji po wniesieniu przez stronę odwołania
4.2.2. Postępowanie odwoławcze przed organem II instancji
4.3. Wydanie orzeczenia odwoławczego
4.3.1. Merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy
4.3.2. Decyzja kasacyjna
4.3.3. Uchylenie decyzji organu I instancji i cofnięcie do ponownego
rozpatrzenia
4.3.4. Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia
terminu do wniesienia odwołania
5. Decyzje organu I instancji po orzeczeniu Samorządowego Kolegium
Odwoławczego
6. Wzory
6.1. Zawiadomienie o wniesieniu odwołania
6.2. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego
6.3. Pismo przewodnie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
6.4. Decyzja organu I instancji po orzeczeniu Samorządowego Kolegium
Odwoławczego

Rozdział VI. Tryb postępowania i przesłanki wzruszenia ostatecznej decyzji
administracyjnej
1. Wzruszenie ostatecznej decyzji administracyjnej
1.1. Zagadnienia ogólne
1.2. Postępowanie wyjaśniające
1.3. Podstawy wzruszenia decyzji
2. Uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Uchylenie decyzji ostatecznej bez zgody strony na podstawie art. 106
ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
2.3. Uchylenie decyzji ostatecznej za zgodą strony
3. Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej
3.1. Zagadnienia ogólne
3.2. Zmiana decyzji ostatecznej bez zgody strony na podstawie art. 106 ust. 5
ustawy o pomocy społecznej
3.3. Zmiana decyzji ostatecznej za zgodą strony
4. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej
4.1. Tryb postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji wynikający z Kodeksu
postępowania administracyjnego
4.2. Tryb postępowania w sprawie wygaśnięcia decyzji wynikający z ustawy
o pomocy społecznej
5. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
5.1. Podstawy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
5.2. Ograniczenia dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji
6. Wznowienie postępowania administracyjnego
6.1. Przesłanki wznowienia postępowania
6.2. Wznowienie postępowania na wniosek
6.3. Wznowienie postępowania z urzędu
6.4. Właściwość wznowienia postępowania
6.5. Wznowienie postępowania - procedura
7. Wzory
7.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
7.2. Wniosek o udostępnienie danych osobowych
7.3. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu
pobytu w zakładzie karnym
7.4. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu
zbiegu świadczeń z art. 99 ustawy o pomocy społecznej
7.5. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej w trybie
art. 155 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego
7.6. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z pomocy społecznej z powodu
zmiany sytuacji dochodowej
7.7. Decyzja zmieniająca w trybie art. 163 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego i art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
(świadczenie niepieniężne)
7.8. Decyzja zmieniająca w trybie art. 14 ustawy o pomocy społecznej
7.9. Decyzja zmieniająca w trybie art. 163 ustawy - Kodeks postępowania
administracyjnego i art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej (uzyskanie
dochodu)
7.10. Decyzja zmieniająca w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
(utrata dochodu)
7.11. Decyzja zmieniająca w trybie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej
(zmiana sytuacji osobistej)
7.12. Decyzja wygaszająca wydana w trybie art. 162 ustawy - Kodeks
postępowania administracyjnego
7.13. Decyzja wygaszająca wydana w trybie art. 106a ust. 3 ustawy o pomocy
społecznej

Rozdział VII. Procedura postępowania w sprawie nienależnie pobranych
świadczeń
1. Świadczenia nienależnie pobrane
2. Postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranych świadczeń -
procedura
2.1. Wszczęcie postępowania administracyjnego
2.2. Dochodzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń
2.3. Ustalenie sposobu spłaty
2.4. Rodzaje decyzji administracyjnych związanych z nienależnie pobranymi
świadczeniami
3. Wzory
3.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia, czy wypłacone świadczenia stanowią świadczenia nienależnie
pobrane
3.2. Decyzja o świadczeniu nienależnie pobranym - w związku z art. 98,
zgodnie z art. 6 pkt 16 ustawy o pomocy społecznej
3.3. Decyzja orzekająca o odstąpieniu od żądania zwrotu świadczenia
nienależnie pobranego z zastosowaniem art. 104 ust. 4 ustawy o pomocy
społecznej
3.4. Decyzja orzekająca o potrąceniu z bieżących wypłat - w związku z art. 98,
z zastosowaniem art. 104 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej
3.5. Decyzja orzekająca o umorzeniu w całości świadczenia nienależnie
pobranego w związku z art. 98, z zastosowaniem art. 104 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej
3.6. Decyzja orzekająca o umorzeniu w części świadczenia nienależnie
pobranego - w związku z art. 98, z zastosowaniem art. 104 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej
3.7. Decyzja orzekająca o odroczeniu terminu płatności świadczenia
nienależnie pobranego - w związku z art. 98, z zastosowaniem art. 104
ust. 4 ustawy o pomocy społecznej
3.8. Decyzja orzekająca o rozłożeniu na raty świadczenia nienależnie
pobranego - w związku z art. 98, z zastosowaniem art. 104 ust. 4 ustawy
o pomocy społecznej


ISBN: 978-83-255-8783-3
Książkę znajdziesz w działach:
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY

Seria: BECK INFO BIZNES
dodatek: cd-rom 355 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2016
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 11.05.2021 16:33
książek w bazie: 40491


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.