00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  karoolinabudnik
arrow Razem: 9778

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 197
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 197

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE
 

LEOKADIA ORĘZIAK LEOKADIA ORĘZIAK - Inne książki
46,90 zł 42,21 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 40,20 zł)
(RABAT 10%)

FINANSOWANIE ROZWOJU REGIONALNEGO W POLSCE

WSTĘP
Polska jest krajem, w którym różnice w poziomie rozwoju gospodarczego poszczególnych regionów należą do najbardziej znaczących w Unii Europejskiej (UE). Długotrwałe utrzymywanie się tych różnic zmniejsza ogólny potencjał rozwojowy polskiej gospodarki i skutkuje niekorzystnymi zmianami społecznymi i demograficznymi w tych regionach, które są w najtrudniejszej sytuacji ekonomicznej. Istotne znaczenie ma też to, że cała Polska ma do pokonania znaczący dystans rozwojowy dzielący ją od większości krajów UE. Konieczna jest zatem taka polityka regionalna, która pozwoli na zmniejszenie istniejących dysproporcji zarówno w obrębie naszego kraju, jak i w stosunku do innych krajów Unii. Jej skuteczna realizacja wymaga zapewnienia odpowiednich źródeł finansowania działań podejmowanych zarówno przez władze publiczne, jak i podmioty prywatne. Celem niniejszej pracy jest pogłębiona analiza i ocena dostępnych w Polsce możliwości finansowania działań wspierających harmonijny rozwój regionalny i przemiany strukturalne w gospodarce.
Przedmiotem treści pierwszego rozdziału są dochody jednostek samorządu terytorialnego traktowane jako potencjalne źródła finansowania rozwoju regionalnego. Procesy rozwojowe odbywają się w określonej przestrzeni geograficznej i są z nią ściśle związane, a także dość często silnie od niej uzależnione. Pojęcie rozwoju regionalnego ze swej istoty wiąże się z określonym miejscem w przestrzeni geograficznej, tzn. wiąże się przede wszystkim z rozwojem miast i gmin wiejskich lub miejsko-wiejskich. Gminy te rozumiane są jako lokalne wspólnoty mieszkańców, którzy zamieszkują określone terytorium. Dochodom tych jednostek poświęcono w rozdziale pierwszym najwięcej uwagi, ponieważ one jako jedyne otrzymują bezpośrednie wpływy do swoich budżetów. Natomiast budżety powiatów i województw zasilane są z wpływów przekazywanych z budżetu centralnego.
Rozdział pierwszy został podzielony na dwa podrozdziały, dotyczące odpowiednio dochodów podatkowych i dochodów niepodatkowych. Do dochodów podatkowych należą wszystkie podatki zasifejące budżety gmin, tj. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od spadków i darowizn, podatek dochodowy opłacany w postaci karty podatkowej, podatek od środków transportowych, podatek od posiadania psów, a także podatek od czynności cywilnoprawnych. Druga grupa dochodów to dochody niepodatkowe, czyli opłaty, takie jak: opłata skarbowa, targowa, miejscowa, uzdrowiskowa, administracyjna, eksploatacyjna czy też oplata adiacencka. Do tej grupy zaliczone zostały również subwencje i dotacje, a także dochody z majątku własnego i dochody ze spadków i darowizn. W ramach środków własnych o charakterze publicznoprawnym z fiskalnego punktu widzenia najistotniejszą rolę odgrywają daniny publiczne, czyli podatki i opłaty.
Rozdział drugi jest próbą analizy roli, jaką odgrywa sektor bankowy w Polsce w procesie rozwoju regionów. Punktem wyjścia do rozważań zawartych w tym rozdziale jest przeświadczenie, iż stan rozwoju sektora bankowego oraz aktywność banków mogą zostać uznane za jeden z czynników rozwoju regionów i budowania ich konkurencyjności. Banki mają możliwość partycypacji w tym procesie w sposób bezpośredni, a także na drodze tworzenia warunków i możliwości wykorzystania środków dostępnych z innych źródeł.
W pierwszej części rozdziału drugiego przedstawiona została charakterystyka stanu rozwoju sektora bankowego w Polsce w kontekście wspierania rozwoju regionalnego, dokonano porównania potencjału rozwojowego banków z rozmiarem prowadzonej przez nie działalności oraz potrzebami finansowani rozwoju regionalnego. W drugiej części analizie poddane zostały różne formy zaangażowania banków w proces rozwoju regionów, przedstawiono instrumenty i działania sektora bankowego o charakterze prorozwojowym dla regionów. Tutaj również pokazana jest, powodowana w dużej mierze zmieniającym się stanem rozwoju samych regionów, ewolucja inicjatyw podejmowanych przez sektor bankowy. Rozdział kończy krytyczna ocena stanu rozwoju oraz dotychczasowego zaangażowania banków w proces rozwoju regionów w Polsce.
Rozdział trzeci przedstawia nowe, dotychczas mało wykorzystywane na rynku w Polsce, formy finansowania rozwoju regionalnego, tj. obligacje komunalne i ich odmianę - obligacje przychodowe oraz partnerstwo publiczno--prywatne (PPP). Ponadto w pracy wskazano fundusze private equitylventure capital (PE/VC) jako sposób na przyspieszenie rozwoju regionalnego poprzez ich wpływ na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w Polsce. Przyjęto tu założenie, że upowszechnienie nowych form finansowania, jakimi są obligacje komunalne, PPP i finansowanie MŚP przez fundusze PE/VC to szansa na przyspieszenie rozwoju regionalnego kraju. Rozdział składa się z trzech części. W pierwszej z nich przedstawiono zwykłe i przychodowe obligacje komunalne. W drugiej - partnerstwo publiczno-prywatne, w trzeciej możliwość finansowania MŚP przez fundusze PE/VC Prezentacja poszczególnych form obejmuje wyjaśnienie ich istoty, przedstawienie rozwoju poszczególnych form finansowania na rynku w Polsce oraz wskazanie ich wad i zalet.
Rozdział czwarty stanowi analizę i ocenę roli środków z budżetu Unii Europejskiej w finansowaniu rozwoju regionalnego w Polsce, zaprezentowanej na tle ewolucji celów europejskiej polityki spójności. Punkt wyjścia rozważań stanowi ukazanie dystansu w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, jaki dzieli Polskę w stosunku do rozwiniętych krajów członkowskich UE. Szczególną uwagę zwrócono na dysproporcje rozwoju w układzie regionalnym w Polsce i przedstawiając argumenty na rzecz potrzeby unijnego wsparcia przy realizacji projektów o charakterze ekonomicznym i społecznym.
Kolejna część rozdziału ukazuje przeobrażenia w polityce spójności i charakteryzuje służące jej realizacji instrumenty finansowe. Przedstawione zostały także zmiany w zakresie funkcjonowania Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności, podyktowane potrzebą zwiększenia efektywności wsparcia z budżetu Unii Europejskiej. Na zakończenie tej części rozdziału przedstawiono efekty realizacji polityki spójności gospodarczej i społecznej w latach 2000-2006 na obszarze UE. Wskazano także na znaczenie funduszy przedakcesyjnych na drodze przygotowywania się krajów do członkostwa w UE i scharakteryzowano zmiany w zakresie pomocy przedakcesyjnej od roku 2007.
W części rozdziału odnoszącej się do Polski zaprezentowana została wielkość alokacji funduszy unijnych na lata 2004-2006 w podziale na programy operacyjne, a następnie dokonano analizy poziomu wykorzystania wsparcia do końca 2007 roku. Scharakteryzowano tu najważniejsze bariery, jakie występują w Polsce w efektywnym wykorzystaniu środków z budżetu UE. Następnie przedstawiono priorytety krajowych i regionalnych programów operacyjnych na lata 2007-2013 oraz przyznanej na ten okres alokacji środków. Analiza uzyskanych dotychczas efektów wynikających ze wsparcia finansowego UE pozwoliła sformułować wnioski odnośnie potrzeby tworzenia systemu finansowania rozwoju regionalnego w Polsce na bazie Funduszy UE przy zwiększonym udziale instrumentów rynkowych oraz zaangażowania finansowego sektora prywatnego.

Spis treści


ISBN: 978-83-60694-11-4
Książkę znajdziesz w działach:
UE-regiony, SAMORZĄD TERYTORIALNY
230 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2008
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 07.05.2021 16:34
książek w bazie: 40597


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.