00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 226
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 226

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z NIERUCHOMOŚCI
 

KRZYSZTOF SOBIERALSKI KRZYSZTOF SOBIERALSKI - Inne książki
RADOSŁAW KUJAWIŃSKI RADOSŁAW KUJAWIŃSKI - Inne książki
124,95 zł 112,46 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 107,10 zł)
(RABAT 10%)

EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA Z NIERUCHOMOŚCI

Wydawnictwo:

PRESSCOM

Spis treści
Wykaz skrótów
Wstęp

ROZDZIAŁ 1. Przedmiot i podmioty administracyjnego postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1.1. Zakres przedmiotowy stosowania egzekucji z nieruchomości
1.1.1. Uwagi ogólne
1.1.2. Definicja nieruchomości
1.1.3. Ułamkowa część nieruchomości
1.1.4. Użytkowanie wieczyste
1.1.5. Ograniczone prawa rzeczowe
1.2. Właściwość organu egzekucyjnego
1.2.1. Uwagi ogólne
1.2.2. Powoływanie i odwoływanie naczelnika urzędu skarbowego
1.2.3. Właściwość miejscowa naczelnika urzędu skarbowego
1.2.4. Właściwość rzeczowa i zadania naczelnika urzędu skarbowego
1.2.5. Organ rekwizycyjny
1.2.6. Skutki naruszenia przez organ egzekucyjny przepisów o właściwości
1.3. Uczestnicy postępowania egzekucyjnego z nieruchomości
1.3.1. Wierzyciel
1.3.2. Zobowiązany
1.3.3. Osoby, którym przysługują ograniczone prawa rzeczowe i roszczenia
zabezpieczone na nieruchomości
1.3.4. Właściciel gruntu oddanego w użytkowanie wieczyste
1.3.5. Zarządca nieruchomości
1.3.6. Świadkowie
1.3.7. Osoby trzecie
1.3.8. Nabywca nieruchomości i zbycie nieruchomości po wszczęciu egzekucji z nieruchomości
1.3.9. Kuratela w toku egzekucji z nieruchomości
1.4. Egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność ustawową małżeńską zobowiązanego i jego małżonka
1.4.1. Uwagi ogólne
1.4.2. Egzekucja z majątku wspólnego w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego.
1.4.3. Egzekucja z majątku wspólnego na gruncie ordynacji podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Przesłanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości
2.1. Uwagi ogólne
2.1.1. Istnienie przedmiotu egzekucji
2.1.2. Zasada ostateczności egzekucji z nieruchomości
2.1.3. Poinformowanie wierzyciela o bezskuteczności egzekucji
2.1.4. Zasada egzekwowania należności ustalonych bądź określonych w ostatecznej decyzji lub innych aktach
2.1.5. Wniosek wierzyciela o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości
2.1.6. Zasada uiszczenia zaliczki na wydatki egzekucyjne
2.1.7. Przestanki umożliwiające wszczęcie egzekucji z nieruchomości - uwagi de legę ferenda

ROZDZIAŁ 3. Zajęcie nieruchomości
3.1. Sposób zajęcia nieruchomości
3.1.1. Uwagi ogólne
3.1.2. Wezwanie do zapłaty
3.1.3. Wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wzmianki o wszczęciu egzekucji (złożenie wniosku do zbioru dokumentów)
3.1.4. Zawiadomienie wierzyciela o wszczęciu egzekucji z nieruchomości
3.2. Zakres przedmiotowy zajęcia nieruchomości
3.3. Chwila zajęcia nieruchomości
3.4. Skutki zajęcia
3.4.1. Obciążenie nieruchomości hipoteką przymusową po jej zajęciu
3.5. Przystąpienie kolejnych wierzycieli do toczącej się egzekucji
3.6. Łączenie postępowań egzekucyjnych
3.7. Zajęcie ułamkowej części nieruchomości
3.8. Zajęcie prawa użytkowania wieczystego

ROZDZIAŁ 4. Zarząd zajętą nieruchomością
4.1. Uwagi ogólne
4.2. Powstanie zarządu zajętą nieruchomością
4.3. Zmiany w sprawowaniu zarządu
4.3.1. Odebranie i ustanowienie zarządu
4.3.2. Uprawnienia zobowiązanego po utracie zarządu
4.3.3. Wprowadzenie w zarząd
4.3.4. Zarząd nieruchomością po zakończeniu licytacji
4.3.5. Pozycja procesowa zarządcy
4.4. Prawa i obowiązki zarządcy
4.4.1. Uwagi ogólne
4.4.2. Czynności zwykłego zarządu
4.4.3. Czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu
4.4.4. Wpływ zarządu na umowy dotyczące nieruchomości
4.4.5. Legitymacja procesowa zarządcy
4.4.6. Obowiązki sprawozdawcze zarządcy
4.5. Wynagrodzenie zarządcy
4.5.1. Wynagrodzenie zarządcy ustanowionego w toku postępowania
4.5.2. Wynagrodzenie zarządcy - zobowiązanego
4.5.3. Zwrot wydatków zarządcy
4.5.4. Przedawnienie roszczeń z tytułu zarządu
4.6. Odpowiedzialność zarządcy
4.7. Zasady wydatkowania przez zarządcę pożytków z nieruchomości.

ROZDZIAŁ 5. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Termin opisu i oszacowania wartości nieruchomości
5.3. Czynności poprzedzające opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.4. Realizacja prawa pierwokupu przez jednostkę samorządu terytorialnego
5.5. Wyznaczenie rozprawy administracyjnej w celu opisu i oszacowania wartości nieruchomości
5.5.1. Uwagi ogólne
5.5.2. Powiadomienie uczestników postępowania egzekucyjnego
5.5.3. Zagadnienie naruszenia procedury
5.6. Wydzielenie części nieruchomości w celu prowadzenia egzekucji
5.6.1. Uwagi ogólne
5.6.2. Przestanki wydzielania części zajętej nieruchomości
5.6.3. Orzeczenie w przedmiocie wydzielenia
5.6.4. Sposób i tryb wydzielenia nieruchomości
5.7. Opis i oszacowanie wartości nieruchomości
5.7.1. Uwagi ogólne
5.7.2. Oględziny nieruchomości
5.7.3. Opis nieruchomości
5.7.4. Oszacowanie wartości nieruchomości
5.7.5. Oszacowanie wartości nieruchomości podczas prowadzenia egzekucji
z ułamkowej części nieruchomości i prawa użytkowania wieczystego
5.7.6. Treść i forma operatu szacunkowego
5.8. Zarzuty do opisu i oszacowania wartości nieruchomości.
Zakres kognicji organu egzekucyjnego
5.9. Dodatkowy opis i oszacowanie wartości nieruchomości

ROZDZIAŁ 6.Sprzedaż nieruchomości
6.1. Uwagi ogólne
6.2. Obwieszczenie o licytacji
6.2.1. Termin licytacji
6.2.2. Obwieszczenie o licytacji
6.2.3. Ogłoszenie obwieszczenia o licytacji
6.2.4. Doręczenie obwieszczenia o licytacji
6.2.5. Zaskarżanie obwieszczenia o licytacji
6.3. Przejęcie nieruchomości przed terminem licytacji
6.3.1. Uwagi ogólne
6.3.2. Charakter nieruchomości podlegającej przejęciu przed licytacją
6.3.3. Wniosek o przejęcie nieruchomości
6.3.4. Rozstrzygnięcie organu egzekucyjnego
6.4. Przedstawienie akt organowi nadzoru
6.5. Warunki licytacyjne
6.5.1. Uwagi ogólne
6.5.2. Uprawnienie do udziału w licytacji
6.5.3. Wadium
6.5.4. Cena wywołania
6.5.5. Wpłata ceny nabycia na rachunek depozytowy organu egzekucyjnego
6.5.6. Skutki niewykonania warunków licytacyjnych
6.6. Licytacja nieruchomości
6.6.1. Uwagi ogólne
6.6.2. Wywołanie licytacji
6.6.3. Licytacja właściwa
6.6.4. Zamknięcie licytacji
6.6.5. Skarga na czynności poborcy skarbowego w toku licytacji
6.6.6. Protokół z licytacji
6.6.7. Koszty egzekucyjne związane z przeprowadzeniem licytacji
6.7. Prawo przejęcia nieruchomości po bezskutecznej licytacji
6.8. Przybicie
6.8.1. Uwagi ogólne
6.8.2. Udzielenie przybicia
6.8.3. Składniki postanowienia o przybiciu
6.8.4. Odmowa udzielenia przybicia
6.8.5. Skutki odmowy przybicia
6.8.6. Doręczanie i zaskarżanie przybicia
6.8.7. Śmierć licytanta przed wydaniem postanowienia o przybiciu
6.9. Przyznanie własności
6.9.1. Uwagi ogólne
6.9.2. Postanowienie o przyznaniu własności
6.9.3. Wpływ ogłoszenia upadłości na przyznanie własności
6.9.4. Skutki przyznania własności
6.10. Sprzedaż nieruchomości w toku egzekucji a podatek od towarów i usług

ROZDZIAŁ 7. Podział kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Uczestnicy podziału
7.3. Plan podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.3.1. Charakter prawny planu podziału
7.3.2. Chwila sporządzenia planu podziału
7.3.3. Treść planu podziału
7.3.4. Doręczenie, zaskarżanie i wykonanie planu podziału
7.4.Zasady i kolejność zaspokajania wierzytelności w planie podziału kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.4.1. Uwagi ogólne
7.4.2. Zasady podziału kwoty uzyskanej z egzekucji
7.4.3. Kolejność zaspokajania wierzytelności z kwoty uzyskanej z egzekucji z nieruchomości
7.5. Opłata komornicza

ROZDZIAŁ 8.Odpowiedzialność odszkodowawcza
8.1. Uwagi ogólne
8.2.Roszczenia odszkodowawcze przysługujące zobowiązanemu wobec wierzyciela i organu egzekucyjnego
8.3.Odpowiedzialność odszkodowawcza zobowiązanego wobec nabywcy zajętej nieruchomości

Bibliografia
OrzecznictwoISBN: 978-83-61188-44-5
Książkę znajdziesz w działach:
NIERUCHOMOŚCI
294 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2010
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 16.04.2021 16:55
książek w bazie: 40721


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.