00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Audytor
arrow Razem: 9779

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 244
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 244

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


KONSTYTUCJONALIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO
 

red.ŁUKASZ BŁASZCZAK red.ŁUKASZ BŁASZCZAK - Inne książki
119,00 zł 107,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 102,00 zł)
(RABAT 10%)

KONSTYTUCJONALIZACJA POSTĘPOWANIA CYWILNEGO

Wydawnictwo:

PRESSCOM

Wykaz skrótów

Autorzy

Wykaz Aktów Prawnych

Bibliografia

Słowo wstępne

CZĘŚĆ I
SPRAWA CYWILNA I DROGA SĄDOWA A KONSTYTUCJA

Rozdział I
Problematyka sprawy cywilnej i drogi sądowej w kontekście zagadnienia sprawy
konstytucyjnej i domniemania drogi sądu powszechnego z art. 177 Konstytucji
prof. nadzw. UWr dr hab. Łukasz Błaszczak
1. Wprowadzenie
2. Pojęcie sprawy cywilnej w znaczeniu materialnym i formalnym.
Elementy konstytutywne sprawy cywilnej
3. Przedmiot postępowania a kategoria sprawy cywilnej (stanowisko własne)
4. Sprawa cywilna a sprawa administracyjna (i sądowoadministracyjna).
Pojęcie drogi sądowej
5. Właściwość sądów powszechnych w świetle art. 177 Konstytucji a właściwość sądów administracyjnych (art. 184 Konstytucji) - na przykładzie wybranych spraw
6. Sprawa konstytucyjna jako kategoria nadrzędna dla wszystkich spraw.
Sprawa konstytucyjna a domniemanie właściwości sądów powszechnych
7. Podsumowanie

Rozdział II
Konstytucjonalizacja drogi sądowej przed sądami powszechnymi
(uwagi na tle wybranego orzecznictwa TK, SN i NSA)
prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska
1. Znaczenie pojęcia konstytucjonalizacji drogi sądowej
2. Analiza wybranego orzecznictwa TK, SN i NSA dotyczącego zakresu drogi sądowej przed sądami powszechnymi oraz kognicji sądów administracyjnych
3. Podsumowanie

Rozdział III
Wyłączenie drogi sądowej w sprawach cywilnych w świetle Konstytucji RP
dr Edyta Gapska
1. Konstytucyjny kontekst dopuszczalności drogi sądowej w sprawach cywilnych
2. Droga sądowa w sprawach cywilnych
3. Konstytucyjne pojęcie sprawy
4. Podsumowanie

CZĘŚĆ II
PROBLEMATYKA ŚRODKÓW ZASKARŻENIA I INNYCH ŚRODKÓW PRAWNYCH A KONSTYTUCJA

Rozdział IV
Wzruszalność prawomocnych orzeczeń na skutek tzw. wyroków interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych
dr hab. Renata Babińska-Górecka
1. Uwagi wprowadzające
2. Istota tzw. wyroków interpretacyjnych
3. Skutki prawne tzw. wyroków interpretacyjnych
4. Wznowienie postępowania w trybie przepisu art. 4011 kpc

Rozdział V
Niekonstytucyjność aktu normatywnego jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego
dr Anna Franusz
1. Skarga o wznowienie postępowania - uwagi ogólne
2. Art. 4011 kpc jako podstawa wznowienia postępowania cywilnego
3. Orzeczenia Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości UE a dopuszczalność wznowienia postępowania cywilnego
4. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkodę wywołaną wzruszeniem prawomocnego orzeczenia opartego na niekonstytucyjnym przepisie

Rozdział VI
Stosowanie wyroków Trybunału Konstytucyjnego przez sądy w okresie odroczenia
dr Michał Jackowski

Rozdział VII
Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia jako element systemu środków ochrony wolności i praw zagwarantowanych w Konstytucji
mgr Tomasz Strumiłło, mgr Katarzyna Szymura
1. Wstęp
2. Konstytucjonalizacja - uwagi ogólne
3. Prawo do sądu (art. 45 ust. 1 Konstytucji) - jako wartość urzeczywistniona na gruncie kpc
4. Stabilność orzeczeń - istotny refleks prawa do sądu
5. Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem jako mechanizm urzeczywistnienia zasady stabilności orzeczeń
6. Wnioski

Rozdział VIII
Ocena zgodności art. 162 kpc z konstytucyjnym prawem do sądu
dr Bogusław Sołtys
1. Wprowadzenie
2. Określenie hipotezy badawczej
3. Pojęcie prawa do sądu
4. Teza badawcza
5. Wnioski

Rozdział IX
Skarga na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej a konstytucyjne zasady: prawa do sądu oraz co najmniej dwuinstancyjnego postępowania sądowego
dr Natalia Banaś
1. Wstęp
2. Konstytucyjne zasady
2.1. Zasada prawa do sądu
2.2. Zasada co najmniej dwuinstancyjnego postępowania
3. Regulacja prawna dotycząca skargi na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej
3.1. Geneza wprowadzenia do pzp przepisów dotyczących skargi na orzeczenie Izby
3.2. Charakter skargi na orzeczenie zespołu arbitrów
3.3. Właściwość sądu rozpoznającego sprawy z zakresu skargi na orzeczenia KIO
3.4. Wymogi formalne skargi na orzeczenia Izby
3.5. Podmioty uprawnione do wniesienia przedmiotowej skargi
3.6. Postępowanie wywołane wniesieniem skargi na orzeczenie KIO
3.7. Szczególna regulacja w zakresie ciężarów dowodowych
3.8. Przedmiot zaskarżenia
3.9. Rozstrzygnięcia merytoryczne sądu rozpoznającego skargę
3.10. Skarga kasacyjna od rozstrzygnięć wydawanych przez sąd okręgowy w sprawie wywołanej wniesieniem skargi na orzeczenie KIO
4. Podsumowanie

CZĘŚĆ III
WYBRANE INSTYTUCJE PRAWA PROCESOWEGO CYWILNEGO A ZASADY I GWARANCJE KONSTYTUCYJNE. SYSTEM WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI

Rozdział X
Konstytucyjne standardy prawa do sądu a ochrona prywatności stron
postępowania na przykładzie spraw cywilnych
prof. nadzw. US dr hab. Kinga Flaga-Gieruszyńska
1. Uwagi wstępne
2. Dostęp do sądu a ochrona prywatności w postępowaniu cywilnym
3. Jawność postępowania a ochrona prywatności
4. Prawo do wyroku a ochrona prywatności stron i innych uczestników postępowania
5. Wnioski

Rozdział XI
Zasada jawności a informatyzacja postępowania cywilnego - wybrane aspekty
dr Berenika Kaczmarek-Templin

Rozdział XII
Elektroniczne postępowanie upominawcze w świetle konstytucyjnych zasad wymiaru sprawiedliwości
dr Łukasz Goździaszek
1. Informatyzacja postępowania cywilnego
2. Prawo do sądu
3. Ochrona prawna
4. Czynności referendarzy i notariuszy
5. Jawność i dwuinstancyjność
6. Właściwy sąd
7. Podsumowanie

Rozdział XIII
Rozważania wokół konstytucyjności regulacji art. 428 ő 2 kpc w kontekście zasady równości i realizacji prawa do sądu
dr Magdalena Skibińska
1. Wprowadzenie
2. Tło historyczne regulacji zawartej w art. 428 kpc i jej konstytucyjności
3. Treść zasady równości obywateli wobec prawa oraz prawa do sądu w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r.
4. Sytuacja powoda w świetle art. 428 ő 2 kpc
5. Sytuacja pozwanego w świetle art. 428 kpc
6. Możliwe kierunki nowelizacji art. 428 kpc
7. Podsumowanie

Rozdział XIV
Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawach cywilnych a konstytucyjne prawo do ochrony prywatności
mgr Anna Banaszewska
1. Prawo do sądu a prawo do prywatności
2. Wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych
3. Ochrona danych w postępowaniu sądowym
4. Podsumowanie. Wnioski de lege ferenda

Rozdział XV
Realizacja prawa do sądu a zwolnienie od kosztów sądowych.
Uwagi na marginesie aktualnego orzecznictwa sądowego
mgr Adam Marcinkiewicz

Rozdział XVI
Sądowa dyrektywa prowadzenia postępowania upadłościowego w celu umożliwienia oddłużenia dłużnika a konstytucyjna ochrona wierzytelności
mgr Jerzy Sawiłow
1. Zarys oceniająco-postulatywnego podejścia do zagadnień konstytucjonalizacji systemu prawa i jego wartości
2. Sądowa dyrektywa prowadzenia postępowania upadłościowego w celu umożliwienia oddłużenia w świetle ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze oraz ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Prawo restrukturyzacyjne
3. Dyrektywa oddłużeniowa jako element zasady optymalizacji a ochrona wartości konstytucyjnych
4. Dyrektywa oddłużeniowa a zbieg wartości konstytucyjnych - własności i godności człowieka
5. Podsumowanie

Rozdział XVII
Zasady etyki radcy prawnego w kontekście wykonywania zawodu zaufania
publicznego a gwarancje konstytucyjne
dr Andrzej Kras
1. Konstytucyjna definicja zawodu zaufania publicznego
2. Znaczenie samorządu zawodu zaufania publicznego
3. Zasady etyki radców prawnych
4. Podsumowanie

Rozdział XVIII
Sądowy wymiar sprawiedliwości czy sprawiedliwość wymierzana przez sąd?
dr hab. Izabela Gil
1. Sprawiedliwość jako cnota realizująca dobro państwa i społeczeństwa
2. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości
3. Zasada prawa do sądu
4. Zasada instancyjności
5. Zasada równości (równouprawnienia) stron i uczestników postępowania
6. Podsumowanie

Rozdział XIX
Delegowanie funkcji orzeczniczych na podmioty spoza systemu wymiaru
sprawiedliwości - konstytucyjne granice instytucji
dr Piotr Gil
1. Wprowadzenie
2. Pozasądowe postępowanie cywilne
3. Standardy "sprawiedliwości proceduralnej"
4. Sądowa kontrola działań podejmowanych przez pozasądowe organy (podmioty) w postępowaniu dotyczącym spraw cywilnych
5. Kontrola i współpraca sądów powszechnych dotyczące postępowań prowadzonych przez sądy polubowne
6. Podsumowanie

CZĘŚĆ IV
ALTERNATYWNE FORMY ROZWIĄZYWANIA SPORÓW (ARBITRAŻ I MEDIACJA) A KONSTYTUCJA

Rozdział XX
Konstytucyjne podstawy arbitrażu
dr hab. Andrzej W. Wiśniewski
1. Uwagi wstępne
2. Potrzeba poszukiwania podstawy konstytucyjnej dla arbitrażu
3. Dominujące stanowisko polskiej doktryny
4. Krytyka poglądu o wystarczalności ustawy zwykłej jako podstawy arbitrażu
5. Propozycja nowego spojrzenia na konstytucyjne podstawy arbitrażu

Rozdział XXI
Pytanie o konstytucyjność sądownictwa polubownego. Spory dogmatyczne
mgr Michał Pyrz
1. Pojęcie wymiaru sprawiedliwości
2. Wykładnia konstytucji
3. Konstytucyjność sądownictwa polubownego. Spory dogmatyczne

Rozdział XXII
Sądownictwo polubowne oraz skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowania
dr hab. Włodzimierz Głodowski
1. Uwagi wstępne
2. Dopuszczalność sądownictwa polubownego w świetle konstytucyjnych zasad prawa do sądu oraz dwuinstancyjności postępowania
3. Postępowanie ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego w aspekcie konstytucyjnej zasady prawa do sądu oraz zasady dwuinstancyjności postępowań sądowych
4. Zgodność z Konstytucją koncepcji "spłaszczenia" postępowania ze skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego

Rozdział XXIII
Prawo do sądu a alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym
uwzględnieniem mediacji
dr Arkadiusz Bieliński


ISBN: 978-83-64512-54-4 407 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2015
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 11.05.2021 16:33
książek w bazie: 40491


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.