00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Vikster
arrow Razem: 9772

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 252
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 252

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


INWENTARYZACJA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM KOMPLEKSOWY PORADNIK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WZORAMI DOKUMENTÓW
 

SEBASTIAN BACH SEBASTIAN BACH - Inne książki
148,00 zł 133,20 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 126,86 zł)
(RABAT 10%)

INWENTARYZACJA W UJĘCIU PRAKTYCZNYM KOMPLEKSOWY PORADNIK DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Z WZORAMI DOKUMENTÓW

Wydawnictwo:

PRESSCOM

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział 1
Cele, rodzaje i metody inwentaryzacji
1.1. Cele inwentaryzacji
1.1.1. Doprowadzenie do zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym
1.1.2. Zapewnienie rzetelności ksiąg rachunkowych oraz wiarygodności sprawozdań finansowych
1.1.3. Rozliczenie osób, których pieczy powierzono mienie jednostki
1.1.4. Przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkiem jednostki
1.1.5. Dostarczenie informacji o sposobie funkcjonowania systemu kontroli zarządczej
1.2. Rodzaje inwentaryzacji
1.2.1. Inwentaryzacja okresowa
1.2.2. Inwentaryzacja zdawczo-odbiorcza
1.2.3. Inwentaryzacja przeprowadzana w szczególnych okolicznościach
1.2.4. Inwentaryzacja ciągła
1.2.5. Inwentaryzacja kontrolna
1.3. Metody inwentaryzacji

Rozdział 2
Rola, obowiązki i odpowiedzialność pracowników jednostki w procesie inwentaryzacji
2.1. Kierownik jednostki w procesie inwentaryzacji
2.1.1. Odpowiedzialność kierownika jednostki samodzielnie prowadzącej rachunkowość
2.1.2. Odpowiedzialność kierownika jednostki objętej wspólną obsługą finansowo-księgową
2.1.3. Rola kierownika na poszczególnych etapach inwentaryzacji
2.2. Główny księgowy w procesie inwentaryzacji
2.3. Pracownicy merytoryczni w procesie inwentaryzacji

Rozdział 3
Dokumentowanie procesu inwentaryzacji
3.1. Dokumentowanie przebiegu spisu z natury
3.2. Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą potwierdzenia sald
3.3. Dokumentowanie inwentaryzacji przeprowadzanej metodą weryfikacji z dokumentacją

Rozdział 4
Spis z natury środków trwałych - krok po kroku
4.1. Środek trwały, czyli co?
4.1.1. Wykorzystywanie na potrzeby jednostki
4.1.2. Okres ekonomicznej użyteczności
4.1.3. Kompletność i zdatność do użytkowania
4.1.4. Wartość istotna środka trwałego
4.2. Tworzenie obiektów inwentarzowych
4.3. Nadawanie obiektom inwentarzowym niepowtarzalnych numerów
4.4. Znakowanie obiektów inwentarzowych
4.5. Termin i częstotliwość spisu z natury środków trwałych
4.6. Teren strzeżony
4.7. Etap przygotowawczy spisu z natury środków trwałych
4.7.1. Przeprowadzenie szkolenia osób uczestniczących w inwentaryzacji
4.7.2. Przeprowadzenie oględzin środków trwałych oraz dokonanie w razie potrzeby kasacji składników zniszczonych i niezdatnych do użytkowania
4.7.3. Zarządzenie przez kierownika jednostki przeprowadzenia spisu z natury środków trwałych
4.7.4. Przygotowanie obszaru jednostki (pól spisowych) do czynności spisu z natury
4.7.5. Sprawdzenie, czy wszystkie dokumenty związane z przychodem i rozchodem środków trwałych zostały przekazane do księgowości
4.7.6. Sprawdzenie zgodności zapisów ewidencji analitycznej z ewidencją syntetyczną
4.8. Etap właściwego spisu z natury środków trwałych
4.8.1. Wydanie arkuszy spisu z natury i przystąpienie do spisu
4.8.2. Oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej lub osoby odpowiedzialnej za gospodarowanie składnikami majątku
4.8.3. Zwrócenie przez zespoły spisowe arkuszy spisu z natury przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej
4.8.4. Kontrola czynności spisowych
4.8.5. Przekazanie arkuszy spisowych do wyceny oraz porównania ze stanem księgowym
4.9. Etap rozliczeniowy
4.9.1. Wycena arkuszy spisowych
4.9.2. Uzgodnienie stanu ewidencyjnego ze stanem faktycznym
4.9.3. Przekazanie przez służby księgowe przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej wyników wyceny i rozliczenia spisu z natury
4.9.4. Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych poprzez wyjaśnienie okoliczności i przyczyn ich powstania
4.9.5. Przeprowadzenie w razie potrzeby spisów dodatkowych oraz wycena spisanych środków trwałych
4.9.6. Sporządzenie protokołu rozliczenia wyników przeprowadzonej inwentaryzacji oraz sformułowanie wniosków w sprawie rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
4.9.7. Podjęcie decyzji w sprawie sposobu rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych
4.9.8. Księgowe rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych
4.10. Etap poinwentaryzacyjny
4.10.1. Realizacja wniosków dotyczących poprawności gospodarowania środkami trwałymi
4.10.2. Korekta procedur kontroli zarządczej w celu udoskonalenia procesu
przeprowadzania inwentaryzacji i zarządzania działalnością jednostki
4.10.3. Rozliczenie osób, którym przypisano odpowiedzialność za stwierdzone niedobory lub szkody
4.10.4. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentacji inwentaryzacyjnej
4.11. Nowoczesne techniki spisu z natury środków trwałych - wady i zalety
4.12. Uprawnienia i obowiązki przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
4.13. Uprawnienia i obowiązki komisji inwentaryzacyjnej
4.14. Arkusz spisu z natury
4.15. Spis z natury składników aktywów będących własnością innych jednostek

Rozdział 5
Inwentaryzacja zapasów
5.1. Zapasy w jsfp
5.2. Metody inwentaryzacji zapasów
5.3. Termin i częstotliwość inwentaryzacji zapasów
5.4. Spis z natury zapasów - wytyczne Komitetu Standardów Rachunkowości
5.4.1. Etap przygotowawczy spisu z natury zapasów
5.4.2. Etap właściwy spisu z natury zapasów
5.4.3. Etap rozliczeniowy spisu z natury zapasów
5.5. Rola i znaczenie dla jsfp stanowiska KSR w sprawie inwentaryzacji

Rozdział 6
Inwentaryzacja środków pieniężnych w kasie
6.1. Termin, w którym należy przeprowadzić spis z natury gotówki
6.2. Sposób dokumentowania inwentaryzacji gotówki
6.3. Praktyczne uwagi dotyczące przebiegu spisu z natury gotówki w kasie

Rozdział 7
Inwentaryzacja metodą potwierdzenia stanu aktywów
7.1. Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych
7.2. Inwentaryzacja należności
7.2.1. Termin przeprowadzenia inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald
7.2.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji należności metodą potwierdzenia sald
7.3. Inwentaryzacja aktywów finansowych przechowywanych przez inne jednostki, w tym papierów wartościowych w formie zdematerializowanej
7.4. Inwentaryzacja składników aktywów przekazanych do użytkowania innym jednostkom

Rozdział 8
Inwentaryzacja metodą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji wartości składników aktywów i pasywów
8.1. Aktywa i pasywa podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.2. Termin i częstotliwość przeprowadzenia inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.3. Przeprowadzanie i dokumentowanie inwentaryzacji metodą weryfikacji z dokumentacją
8.3.1. Inwentaryzacja gruntów
8.3.2. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych
8.3.3. Inwentaryzacja środków trwałych w budowie (inwestycji)
8.3.4. Inwentaryzacja rozrachunków z pracownikami
8.3.5. Inwentaryzacja funduszu jednostki

Rozdział 9
Różnice inwentaryzacyjne
9.1. Ustalanie, wyjaśnianie i rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych w praktyce
9.2. Rodzaje i charakter różnic inwentaryzacyjnych
9.3. Ewidencja księgowa różnic inwentaryzacyjnych

Rozdział 10
Inwentaryzacja w jednostkach obsługiwanych
10.1. Odpowiedzialność za inwentaryzację w jednostkach obsługiwanych
10.2. Organizacja i przebieg inwentaryzacji w jednostkach obsługiwanych
10.2.1. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez pracowników jednostki obsługującej
10.2.2. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez pracowników jednostki obsługiwanej
10.2.3. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany
przez pracowników jednostki obsługującej i pracowników jednostki obsługiwanej
10.2.4. Spis z natury w jednostce obsługiwanej przeprowadzany przez podmiot zewnętrzny

Rozdział 11
Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych
11.1. Skontrum materiałów bibliotecznych w bibliotekach wchodzących w skład ogólnokrajowej sieci bibliotecznej
11.2. Inwentaryzacja materiałów bibliotecznych w bibliotekach szkolnych

Rozdział 12
Instrukcja inwentaryzacyjna
12.1. Charakter prawny instrukcji inwentaryzacyjnej
12.2. Znaczenie i treść instrukcji inwentaryzacyjnej
12.3. Przykłady nieprawidłowych zapisów instrukcji inwentaryzacyjnej

Rozdział 13
Inwentaryzacja a odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
13.1. Zaniechanie przeprowadzenia inwentaryzacji
13.2. Zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji
13.3. Przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor
13.4. Rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami uor

Wzory dokumentów

Bibliografia

Spis aktów prawnych

Spis orzecznictwa


ISBN: 978-83-65611-92-5
Książkę znajdziesz w działach:
RACHUNKOWOŚĆ

dodatek: cd-rom 454 stron
format: A5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2018
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 14.04.2021 16:56
książek w bazie: 40722


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.