00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Krystyn2
arrow Razem: 9643

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 169
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 169

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ TOM 1 wyd.4  Książka tymczasowo niedostępna
KRYSTYNA DZIERZBICKA KRYSTYNA DZIERZBICKA - Inne książki
ALEKSANDER KOŁODZIEJCZYK ALEKSANDER KOŁODZIEJCZYK - Inne książki
33,00 zł 29,70 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 28,29 zł)
(RABAT 10%)

PODSTAWY CHEMII ORGANICZNEJ TOM 1 wyd.4

Wstęp

1. WIĄZANIA CHEMICZNE
1.1. Wprowadzenie
1.2. Wiązania chemiczne
1.3. KonFiguracja elektronów, orbilale aTomowe
1.4. Orbitale cząsteczkowe
1.5. Hybrydyzacja
1.6. Cząsteczka metanu
1.7. Cząsteczka etanu
1.8. Swobodny obrót wokół pojedynczego wiązania, rotamery
1.9. Wiązania kowalencyjne spolaryzowane, moment dipolowy
1.10. Wiązania między cząsteczkowe
1.10.1. Przyciąganie dipol-dipol
1.10.2. Siły dyspersyjne- van der Waalsa (Londona)
1.10.3. Wiązanie wodorowe

2. ALKANY
2.1. Wprowadzenie
2.2. Alkany alifatyczne (prostołańcuchowe)
2.3. Izoalkany - węglowodory nasycone rozgałęzione
2.4. Nomenklatura alkanów
2.4.1. Nomenklatura systematyczna wg IUPAC
2.4.2. Nomenklatura alkanów rozgałęzionych wg IUPAC
2.5. Źródła alkanów
2.5.1. Frakcje ropy naftowej (temperatura wrzenia, zawartość atomów C w cząsteczkach)
2.5.2. Hydrat metanu
2.6. Wykorzystanie alkanów
2.7. Synteza alkanów
2.8. Właściwości fizyczne i fizjologiczne alkanów
2.8.1. Temperatura wrzenia
2.8.2. Temperatura topnienia
2.8.3. Rozpuszczalność
2.8.4. Gęstość
2.8.5. Palność
2.8.6. Zapach
2.9. Właściwości chemiczne alkanów (reaktywność)
2.9.1. Spalanie
2.9.2. Półspalanie
2.9.3. Niepełne spalanie
2.9.4. Bromowanie
2.9.5. Piroliza
2.9.6. Nitrowanie, sulfonowanie
2.10. Cykloalkany (węglowodory alicykliczne)
2.10.1. Nomenklatura
2.10.2. Występowanie
2.10.3. Otrzymywanie cykloalkanów
2.10.4. Właściwości fizyczne
2.10.5. Właściwości chemiczne
2.10.6. Konformacje cykloalkanów
2.10.7. Konformacje cykloheksanu
2.10.8. Izomeria cis-trans dipodstawionych cykloalkanów

3. HALOGENOALKANY, REAKCJE SUBSTYTUCJI
3.1. Występowanie i wykorzystanie
3.2. Nomenklatura
3.3. Otrzymywanie
3.3.1. Halogenowanie wolnorodnikowe
3.3.2. Chlorowanie utleniające
3.3.3. Addyeja halogenowodoru do podwójnego (potrójnego) wiązania
3.3.4. Addyeja halogenu do podwójnego (potrójnego) wiązania
3.3.5. Substytucja grupy hydroksylowej przez halogen
3.3.6. Substytucja halogenu przez inny halogen
3.4. Mechanizm reakcji halogcnowania alkanów
3.4.1. Mechanizm reakcji rodnikowych
3.4.2. Regiospecyficzność reakcji halogenowania alkanów
3.4.3. Halogenowanie cykloalkanów
3.5. Izomeria
3.5.1. Izomery konstytucyjne
3.5.2. Stereoizomery
3.5.3. Sposoby rozróżniania stereo izomerów
3.5.4. Reguły pierwszeństwa wg Cahna, Ingolda i Preloga
3.5.5. Projekcja Fischcra-konfiguracja względna
3.5.6. Konfiguracje cząsteczek zawierających dwa centra chiralne
3.5.7. Enancjomery
3.5.8. Slereochemia związków cyklicznych
3.6. Właściwości fizykochemiczne halogenoalkanów
3.7. Właściwości chemiczne - reaktywność halogenoalkanów
3.7.1. Substytucja nukleofilowa SN
3.7.1.1. Kinetyka reakcji substytucji nuklcofiiowcj (SN)
3.7.1.2. Mechanizm SN2
3.7.1.3. Reaktywność halogenków alkilowych
3.7.1.4. Inwersja konfiguracji
3.7.1.5. Wpływ rozpuszczalnika na reakcję SN2
3.7.1.6. Czynniki ułatwiające reakcje SN2
3.7.2. Reakcje SN1
3.7.2.1. Slereochemia reakcji SN1
3.7.2.2. Wpływ rozpuszczalnika na reakcję SN1
3.7.2.3. Wpływ grupy odchodzącej
3.7.2.4. Wpływ konstytucji substratu
3.7.2.5. Wpływ nuktcofila
3.7.3. Porównanie reakcji biegnących mechanizmem SN1 i SN2

4. REAKCJE ELIMINACJI
4.1. Reakcje eliminacji typu E2
4.1.1. Reguła Zajcewa
4.1.2. Przykłady reakcji eliminacji (orientacja reakcji dehydrohalogcnacji)
4.13. Reakcje eliminacji halogenowodorów ze związków chiralnych - stereochemia reakcji E2
4.2. Reakcje eliminacji typu E1
4.2.1. Mechanizm reakcji
4.3. Reakcja dehydratacji
4.4. Porównanie reakcji substytucji nukleofilowej i eliminacji

5. ALKENY
5.1. Występowanie
5.2. Stopień nienasycenia
5.3. Nomenklatura
5.3.1. Zasada najniższego zestawu lokautów
5.3.2. Izomeria cis/trans
5.4. Właściwości fizyczne, fizykochemiczne i fizjologiczne alkcnów
5.4.1. Temperatura wrzenia i topnienia
5.4.2. Rozpuszczalność
5.4.3. Palność
5.4.4. Zapach
5.5. Elektronowa struktura wiązania C=C
5.6. Otrzymywanie alkenów
5.6.1. Piroliza ropopochodnych
5.6.2. Laboratoryjna synteza alkenów
5.7. Właściwości chemiczne alkenów
5.7.1. Uwodornienie
5.7.2. Ciepło uwodornienia alkenów
5.7.3. Uwodornienia alkenów, a ich trwałość
5.7.4. Trwałość cykloalkenów
5.8. Addycja elektrofilowa
5.8.1. Orientacja w reakcjach addycji eleklrofilowcj
5.8.2. Reguła Miarkownikowa
5.8.3. Addycja niezgodna z regułą Miarkownikowa
5.8.4. Addycja Iluorowców
5.8.5. Addycja wody hydratacja
5.8.6. Reakcje hydroborowania
5.8.7. Otrzymywanie halohydryn - addycja halogenów do alkenów w wodnym środowisku
5.8.8. Oksyrtęciowanie
5.8.9. Halogenowanie w pozycji allilowej
5.8.10. Addycja karbenów do podwójnego wiązania C=C
5.8.11. Reakcja Simmonsa-Smitha
5.9. Utlenienie podwójnego wiązania C C (tworzenie wiązania C-O)
5.9.1. Epoksydowanie
5.9.2. Hydroksylowanie podwójnego wiązania C=C
5.9.3. Ozonoliza
5.10. Polimeryzacja rodnikowa alkenów

6. ALKINY
6.1. Budowa elektronowa potrójnego wiązania
6.2. Występowanie
6.3. Nomenklatura
6.3.1. Zasady IIJPAC
6.3.2. Nazewnictwo zwyczajowe
6.4. Otrzymywanie alkinów
6.5. Właściwości fizykochemiczne alkinów
6.6. Właściwości chemiczne alkinów
6.6.1. Addycja elektrolitowa
6.6.2. Addycja halogenowodorów
6.6.3. Addycja halogenów
6.6.4. Addycja wody
6.6.5. Hydro borowanie alkinów z następczym utlenianiem
6.6.6. Redukcja alkinów
6.6.7. Utleniające rozszczepienie wiązania C=C
6.6.8. Kwasowość alkinów terminalnych

7. ALKADIENY (polieny)
7.1. Wprowadzenie
7.2. Allen
7.2.1. Właściwości chemiczne
7.3. Dieny izolowane
7.4. Dieny sprzężone
7.4.1. Występowanie
7.4.2. Dc lokalizacja wiązań
7.4.3. Konformacja buta-1,3-dienu
7.5. Właściwości chemiczne dicnów sprzężonych
7.5.1. Addycja bromowodoru i bromu
7.6. Reakcja Dielsa-Aldera

8. WĘGLOWODORY AROMATYCZNE - ARENY
8.1. Wprowadzenie
8.2. Występowanie
8.2.1. Źródła węglowodorów aromatycznych
8.2.2. Przemysłowa produkcja arenów
8.3. Właściwości chemiczne arenów
8.3.1. Uwodornienie arenów
8.4. Reguła Huckela
8.5. Struktura rezonansowa cząsteczki benzenu
8.6. Hcmocylkiczne związki aromatyczne o pierścieniu różnym od sześcioczlonowego
8.7. Policykliczne węglowodory aromatyczne o skondensowanych pierścieniach
8.8. Struktura elektronowa benzenu
8.9. Struktura elektronowa naftalenu
8.10. Struktura elektronowa anionu cyklopcntadicnowego
8.11. Nazewnictwo pochodnych benzenu
8.12. Właściwości fizyczne

9. REAKTYWNOŚĆ ARENÓW
9.1. Substytucja elektrolitowa SE
9.1.1. Halogenowanie
9.1.2. Nitrowanie
9.1.3. Sulfonowanie
9.1.4. Reakcje Friedla-Craftsa
9.2. Efekt podstawnikowy w reakcjach SE
9.3. Substytucja clcktrofilowa di podstawionego benzenu - sumowanie efektów kierujących
9.4. Reakcje SE naftalenu
9.4.1. Sulfonowanie naftalenu
9.4.2. Reakcje substytucji elektrofilowej podstawionego naftalenu
9.4.3. Polisulfonowanie naftalenu
9.5. Reakcje substytucji nukleoiilowej arcnów - SN
9.5.1. Mechanizm reakcji SN - addycja/eliminacja
9.5.2. Mechanizm reakcji SN - climinacja/addycja
9.6. Benzyn
9.7. Halogenowanie alkiloarenów w łańcuchu bocznym
9.8. Reakcje addycji do pierścienia aromatycznego - chlorowanie benzenu
9.9. Utlenianie alkiloarenów
9.10. Redukcja arcnów
9.10.1. Uwodornienie selektywne
9.10.2 Redukcja metalami

10. ALKOHOLE
10.1. Wprowadzenie
10.2. Występowanie
10.3. Nomenklatura
10.3.1. Nazewnictwo systematyczne
10.3.2. Nazewnictwo podstawnikowc
10.3.3. Nazewnictwo grupowo-funkcyjne
10.3.4. Nazewnielwo zwyczajowe
10.3.5. Nazewnictwo metanolowe (karbinolowe)
10.3.6. Diole i poliole
10.4. Otrzymywanie zastosowanie alkoholi
10.4.1. Produkcja masowa alkoholi
10.5. Właściwości fizyczne alkoholi
10.5.1. Rozpuszczalność
10.5.2. Temperatura wrzenia i topnienia - wiązania wodorowe
10.6. Właściwości chemiczne
10.6.1. Kwasowość, alkoholany
10.6.2. Utlenianie
10.6.3. Dehydratacja alkoholi
10.6.4. Przegrupowanie pinakolinowe
10.6.5. Podstawienie grupy hydroksylowej w alkoholach

11. ETERY
11.1. Wprowadzenie
11.2. Występowanie
11.3. Nomenklatura
11.3.1. Reguły IUPAC
11.3.2. "Nazewnictwo podstawnikowe
11.3.3. Nazewnictwo zamienne
11.4. Właściwości fizyczne i fizjologiczne
11.4.1. Temperatura wrzenia
11.4.2. Zapach eterów
11.4.3. Rozpuszczalność
11.4.4. Zastosowanie
11.5. Otrzymywanie eterów
11.5.1. Metoda przemysłowa
11.5.2. Reakcja Williamsona
11.5.3. Alkoksyrtęciowanie/odrtceiowanie alkenów
11.6. Właściwości chemiczne
11.6.1. Aeydolityczne rozszczepienie wiązania eterowego
11.6.2. Autooksydacja eterów
11.7. Etery cykliczne, epoksydy
11.7.1. Nomenklatura
11.7.2. Otrzymywanie
11.8. Właściwości chemiczne
11.8.1. Hydroliza
11.8.2. Reakcja z innymi odczynnikami nukleofilowymi
11.8.3. Regioselektywność otwierania pierścienia epoksydowego
11.8.4. Wyższe elery cykliczne
11.8.5. Etery koronowe - korony
11.8.6. Otrzymywanie eterów koronowych

12. TIOLE I SULFIDY
12.1. Występowanie
12.3. Nazewnictwo tioli
12.3.1. Nazewnictwo IUPAC
12.3.2. Nazewnictwo podstawnikowe
12.4. Nazewnictwo sulfidów
12.4.1. Nazewnictwo systematyczne
12.4.2. Nazewnictwo wymienne
12.5. Otrzymywanie lioli
12.6. Właściwości fizyczne i fizjologiczne tioli
12.7. Właściwości chemiczne lioli
12.7.1. Właściwości kwasowe
12.7.2. Właściwości nuklcofilowe
12.7.3. Utlenianie tioli i sulfidów

13. FENOLE
13.1. Występowanie w przyrodzie
13.2. Źródła fenoli
13.2.1. Otrzymywanie fenolu
13.3. Właściwości fizykochemiczne i fizjologiczne
13.4. Właściwości kwasowo-zasadowe ,
13.5. Czynniki wpływające na kwasowość związków organicznych
13.6. Właściwości chemiczne fenoli
13.6.1. Reakcje na grupie hydroksylowej
13.6.2. Utlenianie
13.6.3. Reakcje substytucji clcktrofilowej SE
13.6.4. Uwodornienie fenolu
13.7. Fenole o dużym znaczeniu praktycznym

BIBLIOGRAFIA

SKOROWIDZ


ISBN: 978-83-7348-729-1
Książkę znajdziesz w działach:
chemia
268 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 26.05.2020 13:19
książek w bazie: 39247


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2020 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.