00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  Krystyn2
arrow Razem: 9643

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 197
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 197

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA STUDIUM PRZYPADKU
 

TOMASZ GABRUSEWICZ TOMASZ GABRUSEWICZ - Inne książki
LILIANNA NOWAK LILIANNA NOWAK - Inne książki
red.KAMILLA MARCHEWKA-BARTKOWIAK red.KAMILLA MARCHEWKA-BARTKOWIAK - Inne książki
38,00 zł 34,20 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 32,57 zł)
(RABAT 10%)

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ BUDŻETOWA STUDIUM PRZYPADKU

Wydawnictwo:

CEDEWU


Rozdział 1
Wiarygodność sprawozdań budżetowych w kontekście inwentaryzacji w jednostkach budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej - Jolanta Chudzińska, Małgorzata Szkaradek
Wstęp
1.1. Jednostka budżetowa jako dysponent środków budżetowych podlegająca obowiązkowi sporządzania sprawozdań
1.1.1. Charakterystyka jednostki budżetowej jako jednej z form organizacyjno-prawnych jednostek sektora finansów publicznych
1.1.2. Charakterystyka sprawozdawczości budżetowej oraz zasady sporządzania sprawozdań budżetowych
1.1.3. Obowiązek sporządzania sprawozdań budżetowych
1.2. Inwentaryzacja - definicja, cel, funkcje
1.2.1. Inwentaryzacja - definicja, cel i metody
1.2.2. Funkcje inwentaryzacji
1.2.3. Metody inwentaryzacji
1.3. Charakterystyka sprawozdań Rb-23, Rb-27, Rb-28 oraz metody inwentaryzacji wykorzystywane w celu weryfikacji prezentowanych w nich danych
1.3.1. Charakterystyka sprawozdania o stanie środków na rachunkach bankowych Rb-23 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji
1.3.2. Inwentaryzacja metodą uzgodnienia sald jako narzędzie weryfikacji poprawności danych zawartych w sprawozdaniu Rb-23
1.3.3. Charakterystyka sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetowych Rb-27 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji
1.3.4. Charakterystyka sprawozdania z wykonania wydatków budżetu państwa Rb-28 w zakresie danych podlegających weryfikacji w procesie inwentaryzacji
1.3.5. Inwentaryzacja drogą weryfikacji jako narzędzie sprawdzające poprawność danych zawartych w sprawozdaniach Rb-27 oraz Rb-28
1.4. Wpływ błędów w inwentaryzacji na wiarygodność sprawozdań budżetowych
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 2
Analiza dochodów i wydatków Gminy Słupca za lata 2009-2011 - Monika Fajkowska, Cezary Fajkowski
Wstęp
2.1. Gmina jako podstawowa jednostka samorządu terytorialnego
Pojęcie, istota i podstawy prawne funkcjonowania samorządu terytorialnego
2.2. Podstawowe zadania gminy
2.3. Budżet jako podstawowa działalność gmin
2.4. Ogólna charakterystyka gminy Słupca
2.5. Analiza wskaźnikowa dochodów i wydatków gminy Słupca za lata 2009-2011
2.5.1. Analiza poziomu i struktury dochodów
2.5.2. Analiza dynamiki dochodów
2.5.3. Analiza poziomu i struktury wydatków
2.5.4. Analiza dynamiki wydatków
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 3
Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej, udzielone organizacjom pozarządowym z budżetu Wojewody Wielkopolskiego w latach 2010-2011 - Adam Jezierski
Wstęp
3.1. Ogólna charakterystyka organizacji pozarządowych
3.2. Zasady udzielania dotacji organizacjom pozarządowym przez wojewodę
3.2.1. Otwarte konkursy ofert
3.2.2. Zawieranie umów z podmiotami
3.2.3. Rodzaje i wielkość dotacji przyznanych przez wojewodę
3.2.4. Sprawozdawczość z udzielonych dotacji
3.2.5. Nadzór i kontrola nad zadaniami zleconymi realizowanymi przez organizacje pozarządowe
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 4
Analiza przesłanek wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej i ich konsekwencje - Magdalena Jodda
Wstęp
4.1. Wpływ podatku dochodowego na działalność gospodarczą
4.2. Kryteria wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej
4.3. Analiza wyboru najkorzystniejszej formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
4.3.1. Zasady ogólne a podatek liniowy
4.3.2. Zasady ogólne a ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
4.3.3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych a podatek liniowy
4.4. Wysokość obciążeń podatkowych w zależności od wybranej formy opodatkowania
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 5
Partnerstwo publiczno-prywatne w projektach rewitalizacji przestrzeni miejskich - bariery i zagrożenia - Anna Klupa
Wstęp
5.1. Rewitalizacja przestrzeni miejskich
5.2. Istota partnerstwa publiczno-prywatnego
5.3. Bariery wykorzystania PPP w rewitalizacji przestrzeni miejskich
5.4. Czynniki zwiększające możliwość realizacji projektów PPP
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 6
Analiza przepływów finansowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Kamila Kosmalska
Wstęp
6.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - charakterystyka na poziomie regionalnym
6.1.1. Założenia PO KL oraz instytucje uczestniczące w realizacji Programu
6.1.2. Zabezpieczanie środków na finansowanie Programu
6.1.3. Finansowanie projektów
6.2. Rozliczanie środków przeznaczonych na finansowanie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
6.2.1. Rozliczanie projektów
6.2.2. Rozliczanie środków przez Instytucję Pośredniczącą
6.2.3. Poświadczanie wydatków
Podsumowanie
Bibliografia


Rozdział 7
Współdziałanie Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi w latach 2009-2011 na przykładzie finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki - Katarzyna Lisek
Wstęp
7.1. Podstawy prawne współpracy samorządu województwa z sektorem pozarządowym
7.2. Formy realizacji i finansowania zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2009-2011
7.3. Nadzór nad wydatkowaniem środków przez organizacje pozarządowe - analiza wydatków na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i turystyki w latach 2009-2011
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 8
Analiza wydatków jednostki samorządu terytorialnego, w tym w szczególności wydatków inwestycyjnych na przykładzie miasta Chodzież za lata 2008-2011 - Agnieszka Piątkowska
Wstęp
8.1. Położenie i sytuacja społeczno-ekonomiczno-gospodarcza miasta Chodzież
8.2. Pojęcie wydatków inwestycyjnych
8.3. Analiza wielkości, struktury i dynamiki wydatków miasta Chodzież
8.4. Analiza wydatków inwestycyjnych ze szczególnym uwzględnieniem udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 9
Inwestycje w budżecie na rok 2012 a strategia rozwoju miasta Wałbrzycha - Marcin Skobrtal
Wstęp
9.1. Ogólna charakterystyka miasta
9.2. Charakterystyka budżetu na rok 2012
9.2.1. Dokumenty strategiczne gminy, ich główne cele i zadania na rok 2012
9.2.2. Inwestycje gminy Wałbrzych w budżecie na rok 2012
9.2.3. Źródła finansowania inwestycji przewidzianych w budżecie
9.2.4. Inwestycje a polityka rozwoju miasta
9.2.5. Wpływ inwestycji na przyszły rozwój miasta
9.3. Sytuacja finansowa miasta w przyszłości
Podsumowanie
Bibliografia

Rozdział 10
Zadania województwa wielkopolskiego w zakresie ochrony zdrowia realizowane przez Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu w latach 2008-2011 - Ewa Stróżyk
Wstęp
10.1. Zadania województwa wielkopolskiego w zakresie ochrony zdrowia
10.2. Szczegółowa analiza porównawcza wykonanych zadań
10.2.1. Program edukacji prozdrowotnej
10.2.2. Program profilaktyki gruczołu krokowego
10.2.3. Program profilaktyki dolnego odcinka przewodu pokarmowego
10.2.4. Program profilaktyki raka szyjki macicy, szczepienia przeciwko HPV
Podsumowanie
Bibliografia


Rozdział 11
Funkcjonowanie Ustawy o rachunkowości w stowarzyszeniach korzystających ze środków Unii Europejskiej - Emilia Wiśniewska
Wstęp
11.1. Co to są stowarzyszenia i jak się je powołuje
Rodzaje stowarzyszeń 172
11.2. Obowiązki stowarzyszeń w zakresie rachunkowości
Dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości
11.3. Rachunkowość stowarzyszeń a pozyskiwanie funduszy unijnych na przykładzie lokalnej grupy działania
11.3.1. Definicja lokalnej grupy działania
11.3.2. Funkcjonowanie stowarzyszeń jako LGD
11.3.3. Fundusze unijne a ewidencja operacji gospodarczych
Podsumowanie
Bibliografia

Spis tabel

Spis rysunków

Spis wykresów


ISBN: 978-83-7556-489-1
Książkę znajdziesz w działach:
RACHUNKOWOŚĆ
185 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2012
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 26.05.2020 13:19
książek w bazie: 39247


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2020 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.