00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  karoolinabudnik
arrow Razem: 9778

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 204
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 204

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PROGRAM 'DOBRY START' PROCEDURY PRZYKŁADY WZORY
 

PIOTR MROZEK PIOTR MROZEK - Inne książki
EWA PAWKA-NOWAK EWA PAWKA-NOWAK - Inne książki
MAREK RĄCZKA MAREK RĄCZKA - Inne książki
129,00 zł 116,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 110,57 zł)
(RABAT 10%)

PROGRAM "DOBRY START" PROCEDURY PRZYKŁADY WZORY

Wydawnictwo:

C.H.BECK

Wykaz skrótów

O Autorach

Rozdział I. Świadczenie dobry start {Piotr Mrozek)
1. Wprowadzenie
2. Organizacja działu związana z przyznawaniem prawa do świadczenia dobry
start
2.1. Upoważnienie do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia
dobry start, a także wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz
przekazywania informacji o przyznaniu świadczenia
2.2. Przygotowanie działu odpowiedzialnego za przyznanie prawa
do świadczenia dobry start
3. Trudności, jakie mogą wystąpić w związku z przyznawaniem prawa
do świadczenia dobry start
3.1. Postępowanie w razie stwierdzenia braków formalnych
3.2. Brak możliwości załatwienia sprawy w terminie
3.2.1. Przedłużenie terminu załatwienia sprawy
3.2.2. Wniesienie ponaglenia przez stronę postępowania
3.3. Zawieszenie postępowania
4. Wzory
4.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
4.1.1. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia wniosku o ustalenie
prawa do świadczenia dobry start
4.1.2. Wezwanie do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
4.1.3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia
lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry
start
4.2. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności
mających wpływ na prawo do świadczenia dobry start
4.3. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
4.4. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
4.5. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
4.6. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania
administracyjnego
4.7. Informacja dotycząca zasad ustalania prawa do świadczenia dobry start
oraz dokumentów niezbędnych do jego przyznania

Rozdział II. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start
(Piotr Mrozek)
1. Wprowadzenie
2. Osoby uprawnione do świadczenia dobry start
2.1. Zagadnienia ogólne
2.2. Zbieg prawa do świadczenia
3. Termin złożenia wniosku i wypłaty świadczenia
4. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start w zależności od wieku dziecka
5. Ustalenie prawa do świadczenia dobry start uzależnionego
od niepełnosprawności
6. Wniosek i dokumenty konieczne do ustalenia prawa do świadczenia dobry
start
6.1. Treść wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
6.2. Organ właściwy do złożenia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
dobry start
6.3. Złożenie wniosku i załączników drogą elektroniczną
6.4. Załączniki do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start
6.5. Weryfikacja, pozyskanie i gromadzenie danych umożliwiających
przyznanie prawa do świadczenia dobry start
6.5.1. Obowiązek samodzielnego pozyskania informacji i dokumentów
od innych organów
6.5.2. Poświadczanie zgodności odpisu dokumentu z oryginałem
6.5.3. Zasady przetwarzania i przechowywania danych w rejestrze
centralnym
7. Zakończenie postępowania - forma rozstrzygnięcia
8. Warunki, w jakich świadczenie dobry start nie przysługuje
9. Wzory
9.1. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego osobiście na dziecko do ukończenia 20. roku życia
9.2. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do ukończenia 20. roku życia
9.3. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego osobiście na dziecko do 24. roku życia
9.4. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 24. roku życia
9.5. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego osobiście na dziecko, które ukończyło 20. rok życia
9.6. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego osobiście na dziecko, które ukończyło 24. rok życia przed
rozpoczęciem roku szkolnego
9.7. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego osobiście przez osobę uczącą się do ukończenia 20. roku życia
9.8. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna nad dzieckiem
sprawowana przez matkę)
9.9. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna nad dzieckiem
sprawowana przez oboje rodziców)
9.10. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia w związku
z wystąpieniem opieki naprzemiennej
9.11. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dotyczy wniosku
złożonego elektronicznie na dziecko powyżej 21. roku życia w związku
z uzyskaniem orzeczenia o niepełnosprawności
9.12. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
- dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko, które ukończyło
21. rok życia i nie legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności
9.13. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
- dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia,
które rozpoczyna roczne przygotowanie przedszkolne
9.14. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
- dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku życia,
które uczy się w szkole policealnej
9.15. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
- dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku
życia w związku z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna
nad dzieckiem sprawowana przez matkę)
9.16. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
- dotyczy wniosku złożonego elektronicznie na dziecko do 20. roku
życia w związku z wystąpieniem zbiegu uprawnień (opieka faktyczna
nad dzieckiem sprawowana przez oboje rodziców)
9.17. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
dotyczy wniosku złożonego elektronicznie przez osobę uczącą się do
ukończenia 20. roku życia
9.18. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia dobry start
dotyczy wmosku złożonego elektronicznie na dziecko, które ukończyło 21 rok życia w związku z przekroczeniem 3-miesięcznego okresu od
wydania orzeczenia o niepełnosprawności
9.19. Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego
9.20. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
9.21. Zawiadomienie o przekazaniu wniosku do organu właściwego
9.22. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 ő 1 KPA
9.23. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 ő 2 KPA

Rozdział III. Postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium
odwoławczym {Piotr Mrozek)
1. Tryb postępowania w razie złożenia przez stronę odwołania od decyzji organu
I instancji
1.1. Odwołanie od decyzji organu I instancji - postępowanie strony
1.2. Odwołanie od decyzji organu I instancji - procedura postępowania organu
I instancji
2. Rozstrzygnięcie odwołania przez samorządowe kolegium odwoławcze i dalszy
tryb postępowania organu I instancji
2.1. Postępowanie wyjaśniające
2.2. Wydanie decyzji przez samorządowe kolegium odwoławcze - możliwe
rozstrzygnięcia
3. Wzory
3.1. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
3.2. Wniosek o uznanie decyzji organu wyższego stopnia za wydaną z rażącym
naruszeniem prawa

Rozdział IV. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia dobry
start (Piotr Mrozek)
1. Postępowanie administracyjne w sprawie nienależnie pobranego świadczenia
dobry start
1.1. Definicja świadczeń nienależnie pobranych
1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego
1.3. Ustalenie wysokości należności i ich dochodzenie
1.4. Ustalenie spłaty należności
2. Rodzaje decyzji administracyjnych wydawanych w postępowaniu w sprawie
nienależnie pobranego świadczenia dobry start
3. Wzory
3.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia, czy wypłacone świadczenie dobry start było świadczeniem
nienależnie pobranym
3.2. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start
- z potrąceniem z bieżących wypłat
3.3. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia
dobry start przypisanego do zwrotu i potrącania go z bieżących wypłat
3.4. Decyzja w sprawie częściowego umorzenia nienależnie pobranego
świadczenia dobry start oraz rozłożenia na raty pozostałej do spłaty kwoty
z tytułu nienależnie pobranego świadczenia dobry start przypisanego
do zwrotu
3.5. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia dobry start
- w związku z wypłaceniem świadczenia osobie innej niż osoba
uprawniona

Rozdział V. Warunki realizacji rządowego programu "Dobry start" w pieczy
zastępczej (Marek Rączka)
1. Osoby uprawnione do otrzymania świadczenia
2. Wniosek o ustalenia prawa do świadczenia dobry start
3. Terminy składania wniosków i przyznania świadczenia
4. Informacja o przyznaniu świadczenia
5. Wzory
5.1. Informacja o przyznaniu świadczenia dobry start - dziecko umieszczone
w rodzinie zastępczej
5.2. Decyzja odmawiająca przyznania świadczenia dobry start rodzinie
zastępczej

Rozdział VI. Księgowanie świadczeń dobry start (Ewa Pawka-Nowak)
1. Świadczenia w ramach programu rządowego "Dobry start" jako zadanie
zlecone
2. Księgowanie poszczególnych zdarzeń związanych ze świadczeniami dobry
start
2.1. Operacje gospodarcze w ewidencji księgowej
2.2. Wypłata świadczeń dla osób uprawnionych
2.3. Należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń

Rozdział VII. Świadczenie wychowawcze - wzory (Piotr Mrozek)
1. Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
1.1. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
1.1.1. Wezwanie do poprawienia lub uzupełnienia złożonego wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
1.1.2. Wezwanie do usunięcia braków formalnych złożonego wniosku
o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego
1.1.3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych oraz do poprawienia
lub uzupełnienia wniosku o ustalenie prawa do świadczenia
wychowawczego
1.1.4. Wezwanie do dostarczenia tytułu wykonawczego pochodzącego
lub zatwierdzonego przez sąd ustalającego świadczenie
alimentacyjne na rzecz dziecka - pod rygorem pozostawienia
wniosku bez rozpatrzenia
1.2. Wezwanie do udzielenia wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności
mających wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego
1.3. Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
1.4. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
1.5. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
1.6. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
1.7. Postanowienie o sprostowaniu oczywistej omyłki
1.8. Informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczenia wychowawczego
1.9. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko - spełnione kryterium z art. 5 ust. 3 PomWychDzU
1.10. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko - spełnione kryterium z art. 5 ust. 4 PomWychDzU
1.11. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego na drugie
i kolejne dziecko
1.12. Decyzja piętrowa - decyzja zarówno przyznająca prawo do świadczenia
wychowawczego, jak i odmawiająca tego prawa - kryterium z art. 5 ust. 3
PomWychDzU
1.13. Decyzja piętrowa - decyzja zarówno przyznająca prawo do świadczenia
wychowawczego, jak i odmawiająca tego prawa - kryterium z art. 5 ust. 4
PomWychDzU
1.14. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego w okresie,
w którym nie zachodzi koordynacja
1.15. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia wychowawczego
na pierwsze dziecko
1.16. Decyzja odmawiająca przyznania prawa do świadczenia wychowawczego
na pierwsze dziecko oraz przyznająca prawo do świadczenia
wychowawczego na drugie i trzecie dziecko
1.17. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko do dnia ukończenia 18. roku życia
1.18. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego na pierwsze
dziecko - noworodek
1.19. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego w przypadku
opieki naprzemiennej
1.20. Decyzja przyznająca prawo do świadczenia wychowawczego w okresach,
w których nie jest przekroczone kryterium dochodowe
1.21. Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego w celu
ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego
1.22. Wniosek o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego
w celu ustalenia, czy wnioskodawca nie marnotrawi wypłacanego mu
świadczenia wychowawczego na dziecko lub wydatkuje je niezgodnie
z celem
1.23. Zawiadomienie o przekazaniu wniosku do organu właściwego
1.24. Pismo dotyczące zastosowania koordynacji systemów zabezpieczenia
społecznego
1.25. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 ő 1 KPA
1.26. Decyzja o umorzeniu postępowania na podstawie art. 105 ő 2 KPA
1.27. Zawiadomienie o zawieszeniu biegu 3-miesięcznego terminu
na dostarczenie tytułu wykonawczego
1.28. Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do odwołania
2. Procedura wzruszania ostatecznej decyzji administracyjnej
2.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
2.2. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego ...
2.3. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego w części
dotyczącej jednego z dzieci za zgodą strony
2.4. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia wychowawczego w związku
z koordynacją systemów zabezpieczenia społecznego
2.5. Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję za zgodą strony
2.6. Decyzja stwierdzająca wygaśnięcie decyzji wcześniejszej, wydanej przez
organ I instancji
2.7. Wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
2.8. Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
2.9. Decyzja administracyjna wydana w związku z ponownym rozpatrzeniem
sprawy w trybie art. 151 ő 1 pkt 2 KPA
3. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia
wychowawczego
3.1. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie
ustalenia, czy świadczenie wypłacone na podstawie decyzji
administracyjnej było świadczeniem nienależnie pobranym
3.2. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 27 ust. 1 PomWychDzU w zw.
z art. 163 KPA - z potrąceniem z bieżących wypłat
3.3. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 155 KPA w zw. z art. 28
PomWychDzU - z potrąceniem z bieżących wypłat
3.4. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty nienależnie pobranego świadczenia
wychowawczego przypisanego do zwrotu i potrącania go z bieżących
wypłat
3.5. Decyzja w sprawie umorzenia całości należności wraz z odsetkami
ustawowymi za opóźnienie
3.6. Decyzja w sprawie częściowego umorzenia nienależnie pobranego
świadczenia wychowawczego oraz rozłożenia na raty pozostałej do spłaty
kwoty z tytułu nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przypisanego do zwrotu
3.7. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przyznanego decyzją, która została uchylona w wyniku wznowienia
postępowania administracyjnego i odmowy przyznania prawa
do świadczenia wychowawczego - w trybie art. 151 ő 1 w zw. z art. 145
ő 1 pkt 5 KPA
3.8. Wniosek do podmiotu prowadzącego rachunek płatniczy oraz banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej prowadzącej rachunek inny niż płatniczy, a także wydawcy instrumentu płatniczego w trybie
art. 26 ust. 1 w zw. z art. 25 ust. 2 pkt 5 PomWychDzU
3.9. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przyznanego decyzją, która została uchylona - w trybie art. 27 ust. 1
PomWychDzU w zw. z art. 163 KPA, w zw. z art. 25 ust. 2 pkt 5 i art. 26
ust. 2 PomWychDzU
3.10. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego
przyznanego decyzją uchyloną w trybie art. 27 ust. 1 PomWychDzU w zw.
z art. 163 KPA - w związku z podjęciem zatrudnienia u tego samego
pracodawcy przed upływem 3 miesięcy

Rozdział VIII. Akty prawne
1. Uchwała Nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia
rządowego programu "Dobry start" (M.P. z 2018 r. poz. 514)
2. Rozporządzenie z dnia 30 maja 2018 r. Rady Ministrów w sprawie
szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry
start" (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061)
3. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1851)
4. Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie
świadczenia wychowawczego oraz zakresu informacji, jakie mają być
zawarte we wniosku, zaświadczeniach i oświadczeniach o ustalenie prawa
do świadczenia wychowawczego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1465)
5. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U.
z 2017 r. poz. 1952) - wyciąg
6. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy
zastępczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 998) -wyciąg
7. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) -wyciąg
ISBN: 978-83-812-8863-7
Seria: SEKTOR PUBLICZNY W PRAKTYCE
dodatek: cd-rom 275 stron
format: B5
oprawa: miękka
Rok wydania: 2018
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 07.05.2021 16:34
książek w bazie: 40597


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.