00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  magdalena_wojcik
arrow Razem: 9777

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 205
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 205

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE TOM III CZĘŚĆ 1 ZAGADNIENIA OGÓLNE
 

red.nauk.DARIUSZ KIJOWSKI red.nauk.DARIUSZ KIJOWSKI - Inne książki
299,00 zł 269,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 256,29 zł)
(RABAT 10%)

ADMINISTRACYJNE POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE TOM III CZĘŚĆ 1 ZAGADNIENIA OGÓLNE

Wydawnictwo:

WOLTERS KLUWER

Wykaz skrótów

Wstęp

ROZDZIAŁ 1. POJĘCIE, PRZEDMIOT I PODSTAWY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI I EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
1.1. Pojęcie i struktura administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.1.1. Wykonywanie obowiązków administracyjnych
1.1.2. Przymus administracyjny
1.1.3. Geneza i ewolucja środków przymusu
1.1.4. Pojęcie, istota i cel administracyjnego postępowania egzekucyjnego, zabezpieczającego i egzekucji administracyjnej
1.1.4.1. Pojęcie postępowania egzekucyjnego i egzekucji administracyjnej
1.1.4.2. Istota i cel administracyjnego postępowania egzekucyjnego sensu stricto
1.1.4.3. Istota i cel administracyjnego postępowania zabezpieczającego
1.1.4.4. Istota i cel egzekucji administracyjnej
1.2. Struktura administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.2.1. Struktura postępowania wierzycieli administracyjnego postępowania egzekucyjnego
1.2.2. Struktura administracyjnego postępowania sensu stricto i sensu largo
1.3. Przedmiot postępowania egzekucyjnego
1.3.1. Uwagi ogólne
1.3.2. Obowiązki o charakterze pieniężnym podlegające egzekucji administracyjnej
1.3.2.1. Podatki, opłaty i inne należności, do których stosuje się przepisy działu III o.p.
1.3.2.2. Niepodatkowe należności budżetowe, do których stosuje się przepisy ustawy o finansach publicznych
1.3.2.3. Należności z tytułu przychodów z prywatyzacji
1.3.2.4. Należności pieniężne przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie innych ustaw
1.3.2.5. Pozostałe obowiązki o charakterze pieniężnym
1.3.2.6. Należności pieniężne państwa członkowskiego i państwa trzeciego
1.3.3. Obowiązki o charakterze niepieniężnym
1.3.3.1. Uwagi ogólne
1.3.3.2. Obowiązki pozostające we właściwości organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego lub przekazane do egzekucji administracyjnej na podstawie przepisu szczególnego
1.3.3.3. Pozostałe obowiązki o charakterze pieniężnym
1.4. Podstawy egzekucji administracyjnej
1.4.1. Uwagi wprowadzające
1.4.2. Decyzja i postanowienie jako tytuł egzekucyjny
1.4.3. Możliwość wykorzystania ugody administracyjnej jako podstawy egzekucji
1.4.4. Przepis powszechnie obowiązującego prawa jako tytuł egzekucyjny
1.4.5. Tytuł wykonawczy wystawiony przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych jako podstawa egzekucji administracyjnej
1.4.6. Tytuły egzekucyjne niebędące orzeczeniami
1.4.6.1. Uwagi ogólne
1.4.6.2. Obowiązki podlegające egzekucji administracyjnej na podstawie tytułów egzekucyjnych niebędących orzeczeniami
1.4.6.3. Uproszczone tytuły egzekucyjne
1.4.6.4. Warunki prowadzenia egzekucji administracyjnej na podstawie uproszczonych tytułów egzekucyjnych
1.4.6.5. Szczególne uproszczone tytuły egzekucyjne w egzekucji administracyjnej nieprzewidziane w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
1.4.7. Inne decyzje, postanowienia i orzeczenia niż określone w art. 3 u.p.e.a.
1.4.7.1. Uwagi ogólne
1.4.7.2. Obowiązki egzekwowane na podstawie art. 4 u.p.e.a.
1.4.8. Obowiązki indywidualne poddane egzekucji administracyjnej bez wskazania dokumentu mającego stanowić tytuł egzekucyjny
1.5. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 2. ZASADY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI
2.1. Pojęcie oraz systematyka zasad ogólnych stosowanych w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.2. Stosowanie zasad ogólnych systemu prawa w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
2.3. Odpowiednie stosowanie w postępowaniu egzekucyjnym zasad ogólnych postępowania administracyjnego
2.4. Zasady postępowania egzekucyjnego w ścisłym znaczeniu
2.4.1. Zagadnienia ogólne
2.4.2. Przegląd katalogów zasad postępowania egzekucyjnego prezentowanych w piśmiennictwie
2.5. Katalog zasad postępowania egzekucyjnego
2.5.1. Zasada celowości
2.5.2. Zasada obowiązku prowadzenia egzekucji administracyjnej
2.5.3. Zasada stosowania środków egzekucyjnych przewidzianych w ustawie
2.5.4. Zasada stosowania środków prowadzących bezpośrednio do wykonania obowiązku
2.5.5. Zasada stosowania najłagodniejszych środków egzekucyjnych
2.5.6. Zasada niezbędności
2.5.7. Zasada poszanowania minimum egzystencji
2.5.8. Zasada upomnienia
2.5.9. Zasada gospodarnego prowadzenia egzekucji
2.5.10. Zasada niezależności stosowania środków egzekucyjnych od środków represyjnych

ROZDZIAŁ 3. PODMIOTY POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO W ADMINISTRACJI
3.1. O potrzebie mówienia o podmiotach postępowania egzekucyjnego
3.2. O dopuszczalności stosowania pojęcia strony postępowania administracyjnego wobec podmiotów biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
3.3. Swoiste sposoby rozumienia pojęcia strony postępowania egzekucyjnego
3.3.1. Swoiste cechy postępowania egzekucyjnego w administracji
3.3.2. Koncepcja strony aktywnej i strony biernej
3.3.3. Osoby trzecie w strukturze podmiotowej postępowania egzekucyjnego w administracji
3.3.4. Koncepcja strony wykonującej funkcje władcze i strony niedysponującej władztwem
3.4. Poglądy doktryny na strukturę podmiotową postępowania egzekucyjnego w administracji
3.5. Propozycja nowej klasyfikacji podmiotów biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
3.5.1. Organ egzekucyjny
3.5.2. Wierzyciel
3.5.3. Zobowiązany
3.5.4. Podmioty zainteresowane postępowaniem egzekucyjnym
3.5.5. Podmioty pełniące funkcje pomocnicze przy stosowaniu środków egzekucyjnych

ROZDZIAŁ 4. ROZSTRZYGNIĘCIA I STOSOWANIE PRZEPISÓW KODEKSU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO W POSTĘPOWANIU EGZEKUCYJNYM
4.1. Rozstrzygnięcia i stanowiska w sprawach dotyczących postępowania egzekucyjnego
4.1.1. Uwagi ogólne
4.1.2. Decyzje
4.1.3. Postanowienia
4.1.4. Akty pomocniczo-uzupełniające
4.1.5. Tytuł wykonawczy i zarządzenie zabezpieczenia
4.2. Zastosowanie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego w postępowaniu egzekucyjnym w administracji
4.2.1. Uwagi ogólne
4.2.2. Odpowiednie stosowanie przepisów o zakresie obowiązywania (art. 1-4 k.p.a.)
4.2.3. Odpowiednie stosowanie przepisów zawierających defi nicje legalne (art. 5 k.p.a.)
4.2.4. Odpowiednie stosowanie przepisów o zasadach ogólnych postępowania administracyjnego (art. 6-16 k.p.a.)
4.2.5. Odpowiednie stosowanie przepisów o organach wyższego stopnia i organach naczelnych (art. 17 i 18 k.p.a.)
4.2.6. Odpowiednie stosowanie przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej organów (art. 19-23 k.p.a.)
4.2.7. Odpowiednie stosowanie przepisów o wyłączeniu pracownika oraz organu (art. 24-27 k.p.a.)
4.2.8. Odpowiednie stosowanie przepisów o stronie postępowania (art. 28-34 k.p.a.)
4.2.9. Odpowiednie stosowanie przepisów o załatwianiu spraw (art. 35-38 k.p.a.)
4.2.10. Odpowiednie stosowanie przepisów o doręczeniach (art. 39-49b k.p.a.)
4.2.11. Odpowiednie stosowanie przepisów o wezwaniach (art. 50-56 k.p.a.)
4.2.12. Odpowiednie stosowanie przepisów o terminach (art. 57-60 k.p.a.)
4.2.13. Odpowiednie stosowanie przepisów o wszczęciu postępowania (art. 61-66 k.p.a.)
4.2.14. Odpowiednie stosowanie przepisów o metrykach, protokołach i adnotacjach (art. 66a-72 k.p.a.)
4.2.15. Odpowiednie stosowanie przepisów o udostępnianiu akt (art. 73 i 74 k.p.a.)
4.2.16. Odpowiednie stosowanie przepisów o dowodach (art. 75-88a k.p.a.)
4.2.17. Odpowiednie stosowanie przepisów o rozprawie (art. 89-96 k.p.a.)
4.2.18. Odpowiednie stosowanie przepisów o mediacji (art. 96a-96n k.p.a.)
4.2.19. Odpowiednie stosowanie przepisów o zawieszeniu postępowania (art. 97-103 k.p.a.)
4.2.20. Odpowiednie stosowanie przepisów o decyzjach (art. 104-113 k.p.a.)
4.2.21. Odpowiednie stosowanie przepisów o ugodzie (art. 114-122 k.p.a.)
4.2.22. Odpowiednie stosowanie przepisów o milczącym załatwieniu sprawy (art. 122a-122h k.p.a.)
4.2.23. Odpowiednie stosowanie przepisów o postanowieniach (art. 123-126 k.p.a.)
4.2.24. Odpowiednie stosowanie przepisów o odwołaniach (art. 127-140 k.p.a.)
4.2.25. Odpowiednie stosowanie przepisów o zażaleniach (art. 141-144 k.p.a.)
4.2.26. Odpowiednie stosowanie przepisów o wznowieniu postępowania oraz o stwierdzeniu nieważności decyzji (art. 145-152, 156-159 k.p.a.)
4.2.27. Odpowiednie stosowanie przepisów o uchyleniu, zmianie oraz stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji (art. 154-155, 161-162 k.p.a.)
4.2.28. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu uproszczonym (art. 163b-163g k.p.a.)
4.2.29. Odpowiednie stosowanie przepisów o udziale prokuratora (art. 182-189 k.p.a.)
4.2.30. Odpowiednie stosowanie przepisów o administracyjnej karze pieniężnej (art. 189a-189k k.p.a.)
4.2.31. Odpowiednie stosowanie przepisów o wydawaniu zaświadczeń (art. 217-220 k.p.a.)
4.2.32. Odpowiednie stosowanie przepisów o skargach i wnioskach (art. 221-259 k.p.a.)
4.2.33. Stosowanie przepisów o europejskiej współpracy administracyjnej (art. 260a-260g k.p.a.)
4.2.34. Odpowiednie stosowanie przepisów o opłatach i kosztach postępowania (art. 261-267 k.p.a.)
4.2.35. Odpowiednie stosowanie przepisów końcowych Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 268a-269 k.p.a.)
4.2.36. Odesłania szczegółowe

ROZDZIAŁ 5. ZASADY PROWADZENIA EGZEKUCJI ADMINISTRACYJNEJ
5.1. Stadia postępowania egzekucyjnego
5.2. Czynności wierzyciela poprzedzające wszczęcie postępowania egzekucyjnego
5.2.1. Uwagi ogólne
5.2.2. Działania informacyjne
5.2.3. Upomnienie
5.2.4. Tytuł wykonawczy
5.2.4.1. Oznaczenie wierzyciela
5.2.4.2. Oznaczenie organu albo organów, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 1 lit. d u.d.p.ś.u.
5.2.4.3. Wskazanie zobowiązanego
5.2.4.4. Treść obowiązku podlegającego egzekucji
5.2.4.5. Podstawa prawna obowiązku
5.2.4.6. Stwierdzenie, że obowiązek jest wymagalny
5.2.4.7. Wskazanie zabezpieczenia należności pieniężnej hipoteką przymusową albo przez ustanowienie zastawu skarbowego lub rejestrowego lub zastawu nieujawnionego w żadnym rejestrze, ze wskazaniem terminów powstania tych zabezpieczeń
5.2.4.8. Wskazanie podstawy prawnej pierwszeństwa zaspokojenia należności pieniężnej
5.2.4.9. Wskazanie podstawy prawnej prowadzenia egzekucji administracyjnej
5.2.4.10. Data wystawienia tytułu wykonawczego
5.2.4.11. Podpis
5.2.4.12. Pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie miejsca pobytu
5.2.4.13. Pouczenie zobowiązanego o prawie zgłoszenia zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego
5.2.4.14. Pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym
5.2.4.15. Klauzula organu egzekucyjnego o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej
5.2.4.16. Wskazanie środków egzekucyjnych
5.2.4.17. Wskazanie daty doręczenia upomnienia
5.2.4.18. Wskazanie daty doręczenia zobowiązanemu powiadomienia o wniosku o egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na niego na podstawie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
5.2.4.19. Wskazanie daty, do której można prowadzić egzekucję administracyjnej kary pieniężnej lub grzywny administracyjnej nałożonej na pracodawcę delegującego pracownika z terytorium RP
5.2.5. Wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.2.6. Informacja dołączana przez wierzyciela do tytułu wykonawczego i wniosku o wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.3. Przebieg postępowania egzekucyjnego przed organem egzekucyjnym
5.3.1. Wszczęcie administracyjnego postępowania egzekucyjnego
5.3.2. Czynności wstępne organu egzekucyjnego
5.3.3. Nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli o skierowaniu go do egzekucji administracyjnej
5.3.4. Wybór środka egzekucyjnego
5.3.5. Wszczęcie egzekucji administracyjnej
5.3.6. Zarzut w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
5.3.6.1. Uwagi ogólne
5.3.6.2. Przedmiot zarzutu w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
5.3.6.3. Podmiot uprawniony do wniesienia zarzutu
5.3.6.4. Organ właściwy do rozpatrzenia zarzutu
5.3.6.5. Termin, forma i tryb wniesienia zarzutu
5.3.6.6. Podstawy wniesienia zarzutu
5.3.6.7. Skutki wniesienia zarzutu
5.3.6.8. Postępowanie w sprawie wniesionego zarzutu
5.3.6.9. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionego zarzutu
5.3.7. Powództwo opozycyjne zobowiązanego
5.3.8. Gromadzenie informacji niezbędnych do wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego
5.3.9. Prowadzenie postępowania egzekucyjnego wobec następcy prawnego zobowiązanego
5.3.10. Wniosek o wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego niektórych danych dotyczących egzekucji administracyjnej
5.3.11. Zawiadomienie wierzyciela o okolicznościach wskazanych w art. 55b u.p.e.a.
5.4. Zasady wykonywania czynności egzekucyjnych
5.4.1. Czynności egzekucyjne
5.4.2. Zażalenie na postanowienie
5.4.2.1. Uwagi ogólne
5.4.2.2. Przedmiot zażalenia
5.4.2.3. Podmioty uprawnione do wniesienia zażalenia
5.4.2.4. Organ właściwy do rozpatrzenia zażalenia
5.4.2.5. Termin, forma i tryb wniesienia zażalenia
5.4.2.6. Skutki prawne wniesienia zażalenia
5.4.2.7. Postępowanie w sprawie wniesionego zażalenia
5.4.2.8. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionego zażalenia
5.4.3. Sprzeciw małżonka zobowiązanego
5.4.4. Wystąpienie do centralnego biura łącznikowego o uzgodnienie
5.4.5. Zlecenie wykonania czynności egzekucyjnych organowi rekwizycyjnemu
5.4.6. Korzystanie z pomocy i asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
5.4.6.1. Uwagi ogólne
5.4.6.2. Korzystanie z pomocy przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
5.4.6.3. Korzystanie z asysty przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych
5.4.7. Udział zobowiązanego oraz świadków w czynnościach egzekucyjnych
5.4.8. Protokoły w postępowaniu egzekucyjnym
5.4.9. Wykonywanie czynności egzekucyjnych w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy
5.4.10. Otwarcie i przeszukanie środków transportu, lokali i innych pomieszczeń zajmowanych przez zobowiązanego oraz schowków w tych środkach, lokalach i pomieszczeniach, a także odzieży oraz teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów zobowiązanego
5.4.10.1. Uwagi ogólne
5.4.10.2. Otwarcie i przeszukanie środków transportu zobowiązanego, lokali i pomieszczeń przez niego zajmowanych oraz schowków w tych środkach, lokalach i pomieszczeniach
5.4.10.3. Przeszukanie odzieży, teczek, waliz i tym podobnych przedmiotów zobowiązanego
5.4.11. Zasady dokonywania czynności egzekucyjnych w lokalach i innych pomieszczeniach organów państwowych oraz na terenach kolejowych i lotnisk
5.4.12. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych oraz odstąpienie od egzekucji ze składnika majątkowego zobowiązanego
5.4.12.1. Uwagi wstępne
5.4.12.2. Odstąpienie od czynności egzekucyjnych
5.4.11.3. Odstąpienie od egzekucji ze składnika majątkowego zobowiązanego
5.4.13. Żądanie osoby trzeciej wyłączenia spod egzekucji rzeczy lub prawa majątkowego oraz powództwo ekscydencyjne
5.4.13.1. Uwagi ogólne
5.4.13.2. Podmiot uprawniony do wniesienia żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.3. Przedmiot i podstawy żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.4. Organ właściwy do rozpatrzenia żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.5. Termin, forma i tryb wniesienia żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.6. Skutki wniesienia żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.7. Postępowanie w sprawie żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.8. Rozstrzygnięcia w sprawie żądania wyłączenia spod egzekucji
5.4.13.9. Powództwo ekscydencyjne
5.4.14. Skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego
5.4.14.1. Uwagi ogólne
5.4.14.2. Przedmiot i podstawy skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.3. Podmiot uprawniony do wniesienia skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.4. Organ właściwy do rozpatrzenia skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.5. Termin, forma i tryb wniesienia skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.6. Skutki wniesienia skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.7. Postępowanie w sprawie wniesionej skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.8. Rozstrzygnięcia w sprawie wniesionej skargi na czynności egzekucyjne
5.4.14.9. Skarga na przewlekłe prowadzenie postępowania egzekucyjnego

ROZDZIAŁ 6. ZAWIESZENIE I UMORZENIE ADMINISTRACYJNEGO POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO
6.1. Uwagi wprowadzające
6.2. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego
6.2.1. Uwagi ogólne - istota zawieszenia postępowania egzekucyjnego i zasady zawieszania
6.2.2. O przesłankach zawieszenia postępowania egzekucyjnego ogólnie
6.2.3. Wstrzymanie wykonania, odroczenie terminu wykonania obowiązku albo rozłożenie na raty spłat należności pieniężnej jako przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.2.4. Śmierć zobowiązanego jako przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.2.5. Utrata przez zobowiązanego zdolności do czynności prawnych połączona z brakiem jego przedstawiciela ustawowego jako przesłanka zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.2.6. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego na żądanie wierzyciela
6.2.7. Zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku z ustanowieniem zarządu sukcesyjnego
6.2.8. Pozostałe przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego przewidziane w przepisach ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
6.2.9. Kwestia stosowania w postępowaniu egzekucyjnym art. 97 ő 1 k.p.a.
6.2.10. Przesłanki zawieszenia postępowania egzekucyjnego zawarte w innych ustawach
6.3. Postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego i ich zaskarżalność
6.3.1. Zasada rozstrzygania kwestii dotyczących zawieszenia postępowania postanowieniem
6.3.2. Pojęcie i przesłanki postanowienia w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.3.3. Zaskarżalność postanowień w sprawie zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.4. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.4.1. Pojęcie i sposób uregulowania skutków zawieszenia postępowania egzekucyjnego
6.4.2. Skutki zawieszenia postępowania egzekucyjnego wynikające z istoty tego zawieszenia
6.4.3. Bezpośrednie i pośrednie skutki zawieszenia określone ustawą egzekucyjną
6.4.4. Uchylenie czynności egzekucyjnych podczas zawieszonego postępowania
6.4.5. Dokonywanie wypłat z rachunków bankowych zobowiązanego
6.4.6. Konsekwencje zawieszenia postępowania egzekucyjnego w świetle Kodeksu postępowania administracyjnego
6.5. Podjęcie zawieszonego postępowania egzekucyjnego
6.5.1. Zasady podejmowania zawieszonego postępowania egzekucyjnego
6.5.2. Przesłanki podejmowania postępowania zawieszonego na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
6.5.3. Przesłanki podejmowania postępowania egzekucyjnego zawieszonego w przypadkach określonych w ustawach szczególnych
6.6. Forma podjęcia zawieszonego postępowania egzekucyjnego
6.7. Umorzenie postępowania egzekucyjnego
6.7.1. Uwagi wprowadzające
6.7.2. Istota i cel umorzenia postępowania egzekucyjnego w poglądach doktryny i w judykaturze
6.7.3. Rodzaje i charakter przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.7.4. Przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania egzekucyjnego określone ustawą egzekucyjną
6.7.4.1. Wykonanie obowiązku przed wszczęciem postępowania egzekucyjnego
6.7.4.2. Brak wymagalności obowiązku
6.7.4.3. Umorzenie obowiązku lub jego wygaśnięcie z innego powodu
6.7.4.4. Nieistnienie obowiązku
6.7.4.5. Określenie obowiązku niezgodnie z treścią obowiązku wynikającego z decyzji organu administracyjnego, orzeczenia sądowego albo bezpośrednio z przepisu prawa
6.7.4.6. Błąd co do osoby zobowiązanego
6.7.4.7. Brak możliwości prowadzenia egzekucji ze względu na osobę zobowiązanego
6.7.4.8. Obowiązek o charakterze niepieniężnym okazał się niewykonalny
6.7.4.9. Śmierć zobowiązanego jako przesłanka umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.7.4.10. Niedopuszczalność egzekucji administracyjnej lub zastosowanego środka egzekucyjnego
6.7.4.11. Niedopełnienie obowiązku doręczenia zobowiązanemu upomnienia
6.7.4.12. Upływ ustawowego okresu stanu zawieszenia postępowania egzekucyjnego zawieszonego na żądanie wierzyciela
6.7.4.13. Żądanie wierzyciela
6.7.4.14. Pozostałe przesłanki obligatoryjnego umorzenia postępowania egzekucyjnego określone w ustawach
6.7.5. Fakultatywne umorzenie postępowania egzekucyjnego
6.7.6. Rozpoznawanie spraw umarzania postępowania egzekucyjnego
6.7.6.1. Uwagi wprowadzające
6.7.6.2. Uprawnieni do zainicjowania postępowania w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego i okoliczności, w jakich z tego uprawnienia (kompetencji) wolno skorzystać
6.7.6.3. Rozstrzyganie o umorzeniu postępowania
6.7.6.4. Ograniczenie umorzenia postępowania egzekucyjnego w zakresie przedmiotowym
6.7.6.5. Zaskarżalność postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.8. Skutki umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.8.1. Uwagi wprowadzające
6.8.2. Podstawowy skutek umorzenia postępowania egzekucyjnego
6.8.3. Inne skutki umorzenia
6.8.4. Umorzenie postępowania egzekucyjnego a świadczenia uzyskane w wyniku zastosowanych środków egzekucyjnych
6.8.5. Forma uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych
6.8.6. Zaskarżalność postanowień w sprawie uchylenia dokonanych czynności egzekucyjnych
6.9. Ponowne podjęcie wcześniej umorzonego postępowania egzekucyjnego
6.9.1. Uwagi ogólne
6.9.2. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego umorzonego na podstawie art. 59 ő 2 u.p.e.a.
6.9.3. Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego w innych przypadkach jego wcześniejszego umorzenia
6.10. Podsumowanie

ROZDZIAŁ 7. ZBIEG EGZEKUCJI
7.1. Uwagi ogólne
7.2. Pojęcie zbiegu egzekucji
7.3. Zbieg egzekucji administracyjnej i sądowej
7.4. Zbieg kilku egzekucji administracyjnych

ROZDZIAŁ 8. KOSZTY EGZEKUCYJNE
8.1. Uwagi ogólne
8.2. Opłaty egzekucyjne
8.3. Wydatki egzekucyjne
8.4. Zasady postępowania w sprawie kosztów egzekucyjnych
8.5. Ulgi w zapłacie kosztów egzekucyjnych
8.6. Opłata komornicza

Autorzy


ISBN: 978-83-8187-056-6
Książkę znajdziesz w działach:
prawo i postęp.administracyjne

Seria: SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO PROCESOWEGO 1080 stron
format: B5
oprawa: twarda
Rok wydania: 2020
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 05.05.2021 10:41
książek w bazie: 40615


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.