00-144 Warszawa, Al. Solidarności 83/89
NIP: 7010414095, tel.: (22) 850-10-20
Autoryzacja [Płatności]
 
Szukaj
Szybkie wyszukiwanie całymi słowami wg...
dokładnie
tytułu
autora
wydawnictwa
[Zaawansowane...]


Sposoby Płatności
Koszty dostawy:
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa za pobraniem 15,50 zł
Poczta Polska, przesyłka priorytetowa przelewem, kartą kredytową 11,50 zł
Kurier GLS za pobraniem, przelewem, kartą kredytową 21,00 zł


Promocje
1.RABAT 10%
obniżka: 10%
2.RABAT 50%
obniżka: 50%

2 Promocje (2)

Książki
Nowości
Hity dnia
Polecamy
Bestsellery

Katalog tematyczny
Katalog tytułowy
Katalog autorów
Katalog wydawców
Serie wydawnicze


Działy
Działy
ANGLOJĘZYCZNE
ANTYKWARIAT
APLIKACJE PRAWNICZE
ARCHITEKTURA I URBANISTYKA
AUDIOBOOKI
AUDYT
AUTOMATYKA I ROBOTYKA
BANKOWOŚĆ
BEZPIECZEŃSTWO, TERRORYZM
BHP
BIOLOGIA
BIZNES
BUDOWNICTWO I PRAWO BUDOWLANE
EKOLOGIA I OCHRONA ŚRODOWISKA
EKONOMIA
ELEKTRONIKA
ELEKTROTECHNIKA
ETYKA
FILOZOFIA
FINANSE I PRAWO FINANSOWE
GEODEZJA,GEOLOGIA,KARTOGRAFIA
GLOBALIZACJA
GMP GHP HACCP
HANDEL
HISTORIA
INFORMATYKA
INNE
KALENDARZE
MARKETING I REKLAMA
MECHANIKA
MEDIA I DZIENNIKARSTWO
MEDYCYNA
METROLOGIA
MILITARIA
NAUKI HUMANISTYCZNE
NAUKI MATEMATYCZNE
NAUKI ŚCISŁE
NIERUCHOMOŚCI
PEDAGOGIKA
PODATKI I PRAWO PODATKOWE
PODRĘCZNIKI
POLITOLOGIA
POLITYKA SPOŁECZNA,RYNEK PRACY
PORADNIKI
PRAWO
PSYCHOLOGIA
RACHUNKOWOŚĆ
REPORTAŻE, FELIETONY, WYWIADY
SAMORZĄD TERYTORIALNY
SŁOWNIKI,ENCYKLOPEDIE,JĘZYKI
SOCJOLOGIA
TANIA KSIĄŻKA
TRANSPORT I LOGISTYKA
TURYSTYKA I HOTELARSTWO
UBEZPIECZENIA
UNIA EUROPEJSKA
WIELKA PROMOCJA
WYDAWNICTWO C.H.BECK
ZARZĄDZANIE


Logowanie
Pseudonim/Login:
Hasło:

[ Zapomniałeś hasło? ]


Members List Zarejestrowani:
arrow Ostatnio dołączył:  magdalena_wojcik
arrow Razem: 9777

visitors Odwiedziny:
arrow Goście: 181
arrow Członkowie: 0
arrow Razem: 181

signup
Jesteś anonimowym użytkownikiem. Możesz zarejestrować się klikając tutaj


Języki
Wybierz język:

English Polish


PRAWO PROCESOWE ADMINISTRACYJNE TOM 9 wyd.4
 

WOJCIECH SAWCZYN WOJCIECH SAWCZYN - Inne książki
ANDRZEJ WRÓBEL ANDRZEJ WRÓBEL - Inne książki
WOJCIECH PIĄTEK WOJCIECH PIĄTEK - Inne książki
ANDRZEJ SKOCZYLAS ANDRZEJ SKOCZYLAS - Inne książki
MAGDALENA SIENIUĆ MAGDALENA SIENIUĆ - Inne książki
JANUSZ BORKOWSKI JANUSZ BORKOWSKI - Inne książki
AGNIESZKA KRAWCZYK AGNIESZKA KRAWCZYK - Inne książki
BARBARA ADAMIAK BARBARA ADAMIAK - Inne książki
399,00 zł 359,10 zł
zawiera 5% VAT
(Cena netto: 342,00 zł)
(RABAT 10%)

PRAWO PROCESOWE ADMINISTRACYJNE TOM 9 wyd.4

Wydawnictwo:

C.H.BECK

Wykaz skrótów

Przedmowa

Rozdział I. Zagadnienia ogólne procesowego prawa administracyjnego
ő 1. Koncepcja postępowania administracyjnego
ő 2. Miejsce regulacji prawa procesowego administracyjnego
w systemie prawa administracyjnego
ő 3. Znaczenie prawne miejsca regulacji dla charakteru prawnego
normy prawa administracyjnego

Rozdział II. Rozgraniczenie regulacji prawa procesowego
administracyjnego od regulacji prawa procesowego sądowego
ő 4. Kryteria rozgraniczenia prawa procesowego
ő 5. Rozgraniczenie regulacji prawa procesowego administracyjnego
od regulacji prawa procesowego sądowoadministracyjnego
ő 6. Rozgraniczenie regulacji prawa procesowego administracyjnego
od regulacji prawa procesowego cywilnego
ő 7. Rozgraniczenie regulacji prawa procesowego administracyjnego
od regulacji prawa procesowego karnego
ő 8. Wspólne wartości regulacji prawa procesowego

Rozdział III. Standardy współczesnej regulacji postępowania
administracyjnego
ő 9. Współczesne standardy postępowania administracyjnego
ő 10. Modele regulacji prawnej postępowania administracyjnego

Rozdział IV. Ewolucja regulacji polskiego prawa procesowego
administracyjnego
ő 11. Kształtowanie podstaw prawa procesowego administracyjnego
ő 12. Polskie kodyfikacje postępowania administracyjnego

Rozdział V. System regulacji prawa procesowego administracyjnego
ő 13. Unifikacja prawa procesowego administracyjnego
ő 14. Prawo procesowe ogólne, prawo procesowe szczególne
ő 15. Nowe rodzaje postępowań w prawie procesowym

Rozdział VI. Prawo do procesu w świetle regulacji prawa procesowego
administracyjnego
ő 16. Regulacja prawna prawa do procesu
ő 17. Przesłanki wyznaczające prawo do procesu w świetle regulacji
prawa procesowego administracyjnego

Rozdział VII. Aspekty podmiotowe regulacji prawa procesowego
ő 18. Organy prowadzące postępowanie administracyjne
I. Podstawy prawne regulacji zdolności prawnej do prowadzenia
postępowania administracyjnego
II. Koncepcja otwartej kompetencji ogólnej do prowadzenia
postępowania administracyjnego
III. Kompetencja szczególna organów administracji publicznej
do prowadzenia postępowania administracyjnego
ő 19. Strona postępowania administracyjnego - koncepcja doktrynalna,
normatywna, orzecznicza
ő 20. Rozszerzenie regulacji podmiotowej postępowania
administracyjnego

Rozdział VIII. Aspekt podmiotowy regulacji prawa procesowego
administracyjnego
ő 21. Przedmiot regulacji prawa procesowego administracyjnego.
Rodzaje spraw i ich charakter prawny: sprawa indywidualna bez
ograniczenia przedmiotowego, sprawa podatkowa jako rodzaj
sprawy administracyjnej
ő 22. Granice rozporządzalności sprawą przez organ administracji
publicznej
ő 23. Granice rozporządzalności sprawą przez stronę
ő 24. Rozporządzalność sprawą przez organ administracji publicznej
a mediacja

Rozdział IX. Postępowanie zwykłe. Przedmiot postępowania zwykłego
ő 25. Zasada oficjalności i zasada skargowości, reguły wszczęcia
postępowania
ő 26. Zasady ogólne wyznaczające przebieg postępowania zwykłego
ő 27. Zasady szczególne wyznaczające przebieg postępowania
zwykłego. Postępowanie wyjaśniające i jego forma
ő 28. Zasady ogólne wyznaczające treść rozstrzygnięcia sprawy
administracyjnej
ő 29. Rozstrzygnięcia w postępowaniu zwykłym, decyzja i jej rodzaje,
ugoda, postanowienie
ő 30. Wykonanie rozstrzygnięć i granice ochrony praw nabytych na ich
podstawie
ő 31. Rektyfikacja rozstrzygnięć (sprostowanie, uzupełnienie,
wyjaśnienie treści)

Rozdział X. Milczące załatwienie sprawy
ő 32. Uwagi wprowadzające
ő 33. Istota instytucji milczącego załatwienia sprawy
ő 34. Forma milczącego załatwienia sprawy
ő 35. Podsumowanie

Rozdział XI. Postępowanie uproszczone
ő 36. Geneza powstania regulacji postępowania uproszczonego
ő 37. Analiza przesłanek skierowania sprawy do trybu uproszczonego
ő 38. Procedura rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym
ő 39. Ocena wpływu trybu uproszczonego na inne gwarancje procesowe
przysługujące stronie postępowania

Rozdział XII. Mediacja w postępowaniu administracyjnym
ő 40. Mediacja jako nowa instytucja postępowania administracyjnego
ő 41. Istota i cel mediacji
ő 42. Mediator
ő 43. Uczestnicy mediacji
ő 44. Przebieg mediacji
ő 45. Charakter prawny ustaleń przyjętych w wyniku mediacji
ő 46. Koszty mediacji
ő 47. Mediacja w postępowaniu administracyjnym a postępowanie
mediacyjne w postępowaniu sądowoadministracyjnym
ő 48. Uwagi końcowe

Rozdział XIII. Regulacja prawa procesowego administracyjnego systemu weryfikacji decyzji i postanowień w postępowaniu administracyjnym
ő 49. Koncepcja budowy systemu weryfikacji
I. Gradacja wad decyzji administracyjnej - podstawa budowy
systemu weryfikacji
II. Rodzaje sankcji stosowanych wobec wadliwej decyzji administracyjnej
jako podstawa budowy systemu weryfikacji. Zakres przedmiotowy
stosowanych sankcji
III. Zagadnienie decyzji nieistniejących
IV. Koncepcja wadliwości milczącego załatwienia sprawy
ő 50. Zasady ogólne zaskarżalności rozstrzygnięć. Konstrukcja prawa
zaskarżalności
ő 51. Zasady ogólne wyznaczające granice nadzoru i granice
odwołalności
ő 52. Zaskarżalność, nadzór, odwołalność jako elementy budowy
systemu weryfikacji rozstrzygnięć

Rozdział XIV. Weryfikacja rozstrzygnięć w toku instancji
ő 53. Prawo zaskarżalności w toku instancji. Prawo odwołania. Prawo
zażalenia. Moc prawa zaskarżalności w toku instancji
ő 54. Aspekty podmiotowe prawa zaskarżalności rozstrzygnięć w toku
instancji
ő 55. Aspekt przedmiotowy prawa zaskarżalności rozstrzygnięć w toku
instancji
ő 56. Wymagania formalne zaskarżalności w toku instancji
ő 57. Względna dewolutywność zaskarżalności w toku instancji
ő 58. Stadia postępowania odwoławczego. Zasady rządzące
postępowaniem rozpoznawczym
I. Postępowanie
II. Zasady rządzące postępowaniem rozpoznawczym. Granice
rozpoznania
ő 59. Zasady, zakres i rodzaje rozstrzygnięć sprawy w postępowaniu
odwoławczym
I. Decyzja kasacyjna typowa
II. Decyzja kasacyjna z przekazaniem sprawy do ponownego
rozpatrzenia
III. Szczególna regulacja podstawy decyzji kasacyjnej z przekazaniem
sprawy do ponownego rozpatrzenia w postępowaniu podatkowym
IV. Decyzja o umorzeniu postępowania odwoławczego
V. Wyłączenie milczącego załatwienia sprawy
ő 60. Miejsce wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w zaskarżalności
w toku instancji
ő 61. Odwołanie jako środek przeniesienia sprawy na drogę
postępowania przed sądem powszechnym
ő 62. Postępowanie zażaleniowe

Rozdział XV. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
ő 63. Koncepcja budowy nadzwyczajnych trybów postępowania
administracyjnego
ő 64. Przedmiot nadzwyczajnych trybów postępowania
administracyjnego. Relacje z postępowaniem głównym
ő 65. Relacje pomiędzy nadzwyczajnymi trybami postępowania
administracyjnego
ő 66. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego a weryfikacja decyzji administracyjnej (postanowienia) na drodze postępowania
sądowoadministracyjnego
I. Układ konkurencyjności weryfikacji na drodze nadzwyczajnych trybów postępowania administracyjnego z weryfikacją na drodze
postępowania sądowoadministracyjnego
II. Układ przesunięcia czasowego przez poddanie decyzji administracyjnej (postanowienia) weryfikacji w nadzwyczajnych trybach postępowania administracyjnego z prawem weryfikacji na drodze postępowania
sądowoadministracyjnego
III. Układ wynikający z prawomocności orzeczenia sądu administracyjnego
o dopuszczalności nadzwyczajnych trybów postępowania
administracyjnego
ő 67. Nadzwyczajne tryby postępowania administracyjnego
a przeniesienie sprawy na drogę postępowania przed sądami
powszechnymi
ő 68. Postępowanie w sprawie wznowienia postępowania
administracyjnego
I. Koncepcja instytucji wznowienia postępowania administracyjnego
II. Przesłanki wznowienia postępowania administracyjnego
(podatkowego)
III. Właściwość organu administracji publicznej w postępowaniu
w sprawie wznowienia postępowania
IV. Stadia postępowania w sprawie wznowienia postępowania
V. Moc prawna instytucji wznowienia postępowania
VI. Postępowanie rozpoznawcze
VII. Stadium rozstrzygnięcia - wydanie decyzji kończącej postępowanie
w sprawie wznowienia postępowania
ő 69. Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
administracyjnej
ő 70. Postępowanie w sprawie uchylenia, zmiany decyzji prawidłowej
lub dotkniętej wadą niekwalifikowaną

Rozdział XVI. Granice ochrony praw nabytych w prawie procesowym
administracyjnym a kontrola ich wykonania
ő 71. Kontrola wykonania decyzji a weryfikacja decyzji w trybach
nadzwyczajnych
I. Wygaśnięcie mocy prawnej decyzji. Uchylenie decyzji
II. Instytucja materialnoprawna cofnięcia uprawnienia

Rozdział XVII. Prawomocność decyzji administracyjnej
ő 72. Prawomocność decyzji administracyjnej na drodze
administracyjnej
ő 73. Moc wiążąca decyzji administracyjnych ostatecznych
i prawomocnych

Rozdział XVIII. Administracyjne kary pieniężne
ő 74. Charakter prawny administracyjnych kar pieniężnych
ő 75. Dyrektywy wymiaru administracyjnej kary pieniężnej
ő 76. Terminy przedawnienia nałożenia kary i jej ściągalności
ő 77. Ulgi w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej
ő 78. Podsumowanie

Rozdział XIX. Europejska współpraca administracyjna
ő 79. Uwagi wprowadzające
ő 80. Podstawy prawne
ő 81. Terminologia. Definicje
ő 82. Europejska współpraca administracyjna
według KPA
I. Uwagi wprowadzające
II. Zakres zastosowania Działu VIIIa KPA
III. Pojęcie europejskiej współpracy administracyjnej
IV. Rodzaje i formy europejskiej współpracy administracyjnej
V. Zagadnienia ustrojowe i proceduralne europejskiej współpracy
administracyjnej
ő 83. Podsumowanie

Rozdział XX. Postępowanie egzekucyjne w administracji
ő 84. Zagadnienie administracyjnoprawnych metod zapewnienia
wykonania obowiązków
I. Pojęcie i rodzaje przymusu administracyjnego
II. Źródła prawa i ewolucja postępowania egzekucyjnego w administracji
III. Zakres stosowania postępowania egzekucyjnego w administracji
ő 85. Podstawowe zagadnienia procedury egzekucyjnej
I. Kwestia rozróżnienia postępowania egzekucyjnego i egzekucji
administracyjnej oraz stadia postępowania egzekucyjnego
II. Odpowiednie stosowanie KPA w postępowaniu egzekucyjnym
w administracji
III. Wszczęcie i tok postępowania
IV. Zbieg egzekucji
V. Koszty egzekucyjne
VI. Postępowanie zabezpieczające
ő 86. Podmioty i uczestnicy postępowania egzekucyjnego
I. Uwagi wprowadzające
II. Zobowiązany
III. Wierzyciel
IV. Organy egzekucyjne
V. Organy udzielające pomocy i organy asystujące
VI. Podmioty uprawnione do wyceny majątku zobowiązanego
VII. Podmioty związane ze stosowaniem określonych środków
egzekucyjnych - dłużnik zajętej wierzytelności, wykonawca, dozorca
i zarządca nieruchomości
VIII. Świadkowie
IX. Organy nadzoru i kontroli nad egzekucją administracyjną
X. Osoby trzecie
XI. Prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich i organizacja społeczna
ő 87. Zasady postępowania egzekucyjnego
I. Uwagi wprowadzające
II. Problem stosowania w postępowaniu egzekucyjnym zasad
postępowania administracyjnego
III. Typologia zasad postępowania egzekucyjnego
ő 88. Środki egzekucji administracyjnej
I. Uwagi wprowadzające
II. Środki egzekucji należności pieniężnych
III. Wyjawienie majątku zobowiązanego
IV. Środki egzekucji obowiązków niepieniężnych
ő 89. System środków prawnych w postępowaniu egzekucyjnym
i zabezpieczającym
I. Uwagi wprowadzające
II. Zażalenie
III. Zarzuty w sprawie prowadzenia egzekucji administracyjnej
IV. Wniosek o wyłączenie spod egzekucji prawa do rzeczy lub innego
prawa majątkowego
V. Skarga na czynności egzekucyjne oraz skarga na przewlekłość
postępowania (art. 54 EgzAdmU)
VI. Skarga na bezczynność wierzyciela
VII. Sprzeciw małżonka zobowiązanego
VIII. Środki prawne związane z konkretnymi środkami egzekucyjnymi
IX. Środki ochrony sądowej
X. Zależności pomiędzy istniejącymi środkami prawnymi
ő 90. Zakończenie

Indeks rzeczowyISBN: 978-83-8198-034-0
Książkę znajdziesz w działach:
prawo i postęp.administracyjne

Seria: SYSTEM PRAWA ADMINISTRACYJNEGO 687 stron
format: B5
oprawa: twarda z obwolutą
Rok wydania: 2020
Poleć znajomemu
Zgłoś błąd

Średnia ocen: brak ocen
Czytaj recenzje (0)
Dodaj recenzję

Wróć

Koszyk
Twój koszyk jest pusty

Data aktualizacji bazy: 05.05.2021 10:41
książek w bazie: 40615


Naukowa

  Zapraszamy do naszej księgarni internetowej ekonomiczna24.osdw.pl
Księgarnia EKONOMICZNA Kazimierz Leki Sp. z o.o.

 


Facebook
Teraz nie ma zawartości dla tego bloku.


Licznik
Copyright © 2004-2021 Księgarnia NAUKOWA e-mail: naukowa@ksiegarnia-ekonomiczna.com.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone.  rss
Uprzejmie informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies. Pozostawanie na niej oznacza wyrażenie zgody na korzystanie z plików cookies. Więcej w polityka prywatności.