Kochamy książki!

Kochamy książki i nie tylko!

Literatura

Znajomość rodzajów literackich

Można odnieść wrażenie, że o pewnych sprawach rozmawia się stosunkowo często, ale niekoniecznie ma to przełożenie na rzeczywistość. Weźmy sobie pod uwagę rodzaje literackie. Czy ludzie zdają sobie sprawę z tego, na co możemy liczyć? Wydaje się, że jest to temat, w przypadku którego mogą pojawić się pewne wątpliwości.

To nie gatunek

Prawdopodobnie wielokrotnie można usłyszeć, że rodzaj literacki jest tym samym, co gatunek. Wiele osób może więc sądzić, że tak przedstawia się prawda. Niemniej rzeczywistość przedstawia się zgoła odmiennie. Realia są bezwzględne – nie powinno się tych określeń używać zamiennie. Choć trzeba też przyznać, że mowa o błędzie, który można poniekąd zrozumieć. Nie można powiedzieć, że oba obszary nie mają ze sobą nic wspólnego. Pierwsze pojęcie wobec drugiego jest nadrzędne.

Często mówi się o tym, że książki nas nie interesują. To bardzo niedobrze, ale warto też spojrzeć na rzeczywistość w szerszym kontekście. Warto czytać, ale dobrze też, żeby za czytaniem szło coś więcej. Czytanie książek to pierwszy krok na drodze, aby lepiej zrozumieć to, co niesie za sobą literatura.

Co możemy powiedzieć na temat rodzajów literackich?

W ten sposób dochodzimy do tego, jakie mamy rodzaje literackie. Krótko mówiąc, chodzi o epikę, lirykę i dramat. Bardzo prawdopodobne, że wiele osób miało okazję usłyszeć o epice, liryce czy dramacie. Jednocześnie nie wszyscy mogli zapamiętać, że chodzi o rodzaje literackie. Oczywiście dobrze też spojrzeć na to szczegółowo. Warto też mieć świadomość tego, kiedy mamy do czynienia z konkretnym rodzajem literackim.

Przy liryce wypada mieć na uwadze, że chodzi o utwory poetyckie, których wyróżnikiem jest rytmiczność i metaforyczność języka. Poza tym zawsze chodzi o uczucia i stany psychiczne. Główna forma podawcza to monolog. Ponadto kompozycja nie opiera się na akcji i związkach przyczynowo-skutkowych. Przy epice mamy do czynienia z nadrzędną formą opowiadania. Prototyp stanowią ustne opowiadania z przeszłości. Przy dramacie na pewno należy pamiętać o tym, że formą podawczą jest dialog. Tego rodzaju utwory przeznaczone są do wystawiania na scenie. Chociaż ewentualne odmiany niesceniczne nie powinny w żaden sposób zaskakiwać. W dramacie zawsze mamy tekst główny i poboczny. Najważniejsze gatunki dramatu wykształciły się w starożytności. Gatunki te to komedia i tragedia.

To wszystko może wydawać się nieco skomplikowane, ale tak naprawdę wystarczy się w to zagłębić. Po prostu w niektórych sytuacjach potrzeba więcej czasu na zrozumienie.