Kochamy książki!

Kochamy książki i nie tylko!

Literatura

Zainteresowanie książkami

Czy interesują nas książki? Można przypuszczać, że jest to pytanie, w przypadku którego pojawiają się przeróżne odpowiedzi. Co więcej, słowa niekoniecznie mają przełożenie na to, co widoczne jest w rzeczywistości. Jak często znajdujemy czas na literaturę?

Można zrezygnować

Wydaje się, że podstawowym problemem jest podejście do książek. Literatura często traktowana jest (a przynajmniej takie można odnieść wrażenie) jako coś, z czego można zrezygnować. Tymczasem jest zupełnie inaczej.

Zdarzają się różne okoliczności, ale musimy pamiętać o tym, że literatura niesie za sobą wiele zalet. Zresztą wystarczy pomyśleć sobie choćby o inteligencji, nauce myślenia, czy zwiększonej wydolności mózgu. To nie są czyjeś przypuszczenia. Właśnie tak przedstawiają się fakty!

Czytanie to pierwszy krok

Warto też pamiętać o tym, że zanurzenie się w literacki świat to tak naprawdę coś więcej niż czytanie. Czytanie można określić jako pierwszy krok. Początek na drodze do czegoś nowego i co równie istotne, pięknego.

Wystarczy pomyśleć sobie choćby o rodzajach literackich. Czy ludzie wiedzą, jakie mamy rodzaje literackie? Można przypuszczać, że jest to kwestia, w przypadku której pojawia się wiele wątpliwości. Tymczasem chodzi o lirykę, epikę i dramat. Można zaryzykować stwierdzenie, zgodnie z którym nazwy te kojarzą się wielu osobom.

Oczywiście skojarzenie nazw to tylko namiastka tego, co jest istotne. Warto również mieć świadomość tego, co niosą za sobą poszczególne rodzaje literackie. Kiedy mamy do czynienia z liryką? Czym charakteryzuje się ekipa? W jakich przypadkach możemy rozmawiać o dramacie? Pytań może pojawić się naprawdę wiele i co kluczowe, jak na nie odpowiedzieć?

O liryce rozmawia się przy okazji utworów poetyckich. Za cechy wyróżniające możemy uznać rytmiczność i metaforyczność języka. Ponadto w liryce przedmiotem przedstawienia są uczucia i stany psychiczne. Kompozycja utworu nie opiera się na akcji i związkach przyczynowo-skutkowych. Przy epice prototyp stanowią ustne opowiadania z przeszłości. Epika cechuje się nadrzędną formą opowiadania. Dramat może kojarzyć się z wystawianiem na scenie, ale takie skojarzenie niekoniecznie jest właściwe. Krótko mówiąc, mamy odmiany sceniczne i niesceniczne. Dobrze też zapamiętać, że najważniejsze gatunki dramatu to tragedia i komedia. Zdaje się, że wiele osób może to zaskakiwać (komedia gatunkiem dramatu).

Oczywiście teorię można kontynuować jeszcze naprawdę długo. Wystarczy choćby zwrócić uwagę na gatunki literackie, które mamy w liryce (gatunków jest 12).